Do tak silnej zwyżki mocno przyczyniła się konsumpcja prywatna. Jej wzrost przyspieszył do 4 proc. w trzecim kwartale, z 0,8 proc. w drugim. Silne były również wydatki inwestycyjne, których wkład we wzrost PKB sięgnął 1,47 pkt proc. Zapasy sprzedawców wzrosły natomiast o 0,9 proc., podczas gdy średnio prognozowano ich zwyżkę o 0,2 proc. Pozytywnie na tempo wzrostu gospodarczego wpłynęły też wydatki rządowe oraz eksport. Pozytywnym zaskoczeniem było też wyhamowanie inflacji bazowej PCE (wskaźnika inflacyjnego preferowanego przez Fed) z 3,7 proc. w drugim kwartale do 2,4 proc. w trzecim. Średnio oczekiwano, że zejdzie on do 2,5 proc. Te dane ogólnie wskazują, że amerykańscy konsumenci okazali się odporni na inflację i podwyżki stóp procentowych, a ryzyko recesji wyraźnie się oddaliło.

Czytaj więcej

Deficyt podwoił się w rok. Oto, co stoi za wyprzedażą amerykańskich obligacji

– O ile nadal prognozujemy dalszy wzrost aktywności gospodarczej, to spodziewamy się, że jego tempo zwolni znacząco w czwartym kwartale. Wyhamują wówczas wydatki gospodarstw domowych, co będzie nie tylko naturalną koleją rzeczy po dobrym trzecim kwartale, ale też skutkiem podwyżek stóp procentowych, które będą coraz bardziej odczuwalne przez konsumentów i spółki – twierdzi Rubeela Farooqi, główna amerykańska ekonomistka firmy High Frequency Economics.

Dane o PKB za trzeci kwartał już raczej niewiele wpłyną na najbliższą decyzję Fedu. Barometr CME Fed Watch wskazywał w czwartek po południu na to, że jest 97,6 proc. szans na utrzymanie głównej stopy procentowej w przedziale 5,25-5,5 proc. Ryzyko podwyżki stóp w grudniu oceniał on na 27 proc. Obecnie jednak więcej czynników wydaje się wskazywać na scenariusz "miękkiego lądowania" gospodarczego. Świadczą o tym choćby podwyższane prognozy dla amerykańskiego PKB. Jeszcze w czerwcu Fed spodziewał się, że wzrost gospodarczy za cały 2023 r. wyniesie tylko 1 proc. Na swoim wrześniowym posiedzeniu podniósł jednak tę prognozę do 2,1 proc.