Dane dotyczą realnego wzrostu wynagrodzenia, tzn. z uwzględnieniem zmian siły nabywczej pieniądza. W ujęciu nominalnym, przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej powiększyło się w ub.r. o 116,3 zł, czyli o 3,1 proc.

W samym IV kwartale przeciętna miesięczna płaca sięgnęła 4066,95 zł, w porównaniu do 3939,84 zł rok wcześniej i 3895,33 w III kwartale ub.r.