Strefa euro minęła dołek recesji. Zapaść w przemyśle francuskim

Aktywność ekonomiczna w strefie euro zmalała we wrześniu czwarty raz z rzędu, ale nieco mniej niż w sierpniu. Wyraźną poprawę koniunktury widać w Niemczech – ale tylko w sektorze usługowym, przemysł wciąż tkwi w zapaści.

Publikacja: 22.09.2023 11:33

Strefa euro minęła dołek recesji. Zapaść w przemyśle francuskim

Foto: Alex Kraus/Bloomberg

Taki obraz wyłania się ze wstępnych odczytów PMI, wskaźników mierzących koniunkturę na podstawie ankiety wśród menedżerów logistyki przedsiębiorstw.

Jak podała w piątek firma S&P Global, zbiorczy PMI, obejmujący sektory przemysłowy i usługowy, zmalał wzrósł we wrześniu do 47,1 pkt z najniższego od niemal trzech lat poziomu 46,7 pkt w sierpniu. To wynik nieco powyżej oczekiwań ekonomistów, którzy przeciętnie spodziewali się kolejnej zniżki PMI, do 46,5 pkt.

Każdy odczyt zbiorczego PMI poniżej 50 pkt oznacza teoretycznie, że więcej przedsiębiorstw raportuje spadek sprzedaży w porównaniu do poprzedniego miesiąca niż jej wzrost. Dystans od tej granicy można interpretować jako miarę tempa spadku aktywności w gospodarce. We wrześniu, jak sugerują piątkowe dane, aktywność w strefie euro zmalała czwarty raz z rzędu.

Czytaj więcej

Bankierzy wyraźnie hamują. Bank Anglii też przerwał cykl podwyżek stóp

Gdy PMI poprzednio był tak nisko, w IV kwartale 2020 r., PKB strefy euro zmalał o 0,1 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału (po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych). Dane S&P Global sugerują więc, że w III kwartale PKB strefy euro również zmaleje po zwyżce o 0,3 proc. w II kwartale i stabilizacji w I kwartale br.

Dobrą wiadomością jest to, że w świetle PMI nie pogłębia się recesja w sektorze usługowym strefy euro. Główna składowa usługowego PMI, wyrażająca zmianę sprzedaży w porównaniu do poprzedniego miesiąca, wzrosła we wrześniu do 48,4 pkt z 47,9 pkt w sierpniu. Wcześniej konsekwentnie utrzymywała się ona powyżej 50 pkt, a wzrost aktywności w sektorze usługowym kompensował zapaść w sektorze przemysłowym.

Główna składowa przemysłowego PMI, wyrażająca zmianę produkcji w porównaniu do poprzedniego miesiąca, utrzymała się we wrześniu na tym samym co miesiąc wcześniej poziomie 43,4 pkt. Cały przemysłowy PMI, który wyraża również m.in. zmiany portfela zamówień oraz zatrudnienia w firmach, minimalnie jednak zmalał: do 43,4 pkt z 43,5 pkt. Według danych S&P, to już 15 miesiąc recesji w europejskim przemyśle.

Czytaj więcej

Przemysł budzi się z letargu. Wciąż słaba koniunktura w przetwórstwie

Zapaść w przemyśle strefy euro ma kilka przyczyn. Jedną z nich jest szok energetyczny, który ograniczył produkcję w branżach energochłonnych. Na to nakładają się jeszcze echa pandemii, która skłoniła wiele firm do zwiększenia zapasów. Teraz te zapasy są odchudzane, co ogranicza bieżącą produkcję, szczególnie wśród dostawców dóbr pośrednich. Trzecim źródłem recesji w europejskim przemyśle jest słabość popytu w Chinach.

Wszystkie te zjawiska jak dotąd najsilniej odczuwalne były nad Renem. We wrześniu – według S&P – koniunktura w tamtejszym przemyśle ponownie się pogorszyła. Główna składowa przemysłowego PMI zmalała w Niemczech do 39,2 pkt z 39,4 pkt w sierpniu. Tak nisko była poprzednio w apogeum pierwszej fali Covid-19, gdy przemysł paraliżowały antyepidemiczne restrykcje. Dzięki wyraźnej poprawie koniunktury w sektorze usług, zbiorczy PMI w Niemczech wzrósł jednak do 46,2 pkt z 44,6 pkt w sierpniu.

W drugiej co do wielkości gospodarce strefy euro, Francji, recesja we wrześniu zdecydowanie się pogłębiła. Zbiorczy PMI tąpnął do najniższego od niemal trzech lat poziomu 43,5 pkt z 46 pkt we wrześniu. Wyraźnie zmalały główne składowe PMI zarówno w usługach (do 43,9 pkt z 46 pkt miesiąc wcześniej), jak i w przemyśle (do 41,8 pkt z 45,9 pkt).

S&P Global nie publikuje wstępnych odczytów PMI w Polsce. Wskaźnik wyrażający koniunkturę w polskim przemyśle we wrześniu ukaże się na początku października.

Taki obraz wyłania się ze wstępnych odczytów PMI, wskaźników mierzących koniunkturę na podstawie ankiety wśród menedżerów logistyki przedsiębiorstw.

Jak podała w piątek firma S&P Global, zbiorczy PMI, obejmujący sektory przemysłowy i usługowy, zmalał wzrósł we wrześniu do 47,1 pkt z najniższego od niemal trzech lat poziomu 46,7 pkt w sierpniu. To wynik nieco powyżej oczekiwań ekonomistów, którzy przeciętnie spodziewali się kolejnej zniżki PMI, do 46,5 pkt.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Dane gospodarcze
Węgierski bank centralny tnie stopy dziesiąty raz z rzędu
Dane gospodarcze
GUS: Stopa bezrobocia w czerwcu 2024 r. wyniosła 4,9 proc
Dane gospodarcze
Bank centralny Chin zaskoczył decyzją w sprawie stóp procentowych
Dane gospodarcze
Co ze stopami w strefie euro? EBC zdecydował, Christine Lagarde zabrała głos
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Dane gospodarcze
GUS: Produkcja przemysłowa rośnie