Według wstępnych danych Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis) w listopadzie 2022 r. produkcja przemysłowa w ujęciu realnym wzrosła o 0,2 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca w ujęciu cenowym, wyrównanym sezonowo i kalendarzowo. W październiku odnotowano spadek o 0,4 proc. (dane wstępne: -0,1 proc.) w porównaniu z poprzednim miesiącem. W porównaniu z listopadem 2021 r. spadek produkcji wyrównanej kalendarzowo w przemyśle wyniósł w listopadzie 0,4 proc.

Produkcja w przemyśle z wyłączeniem energetyki i budownictwa wzrosła w ujęciu sezonowym i kalendarzowym o 0,5 proc. w porównaniu z październikiem 2022 r. W przemyśle produkcja dóbr pośrednich wzrosła o 1,1 proc., a produkcja dóbr inwestycyjnych o 0,7 proc.. Produkcja dóbr konsumpcyjnych spadła o 1,5 proc. W porównaniu z listopadem 2021 r. wzrost produkcji wyrównanej kalendarzowo w przemyśle z wyłączeniem energetyki i budownictwa wyniósł w listopadzie 2022 r. 0,5 proc.

Poza przemysłem produkcja energii w listopadzie 2022 roku wzrosła o 3,0 proc. Produkcja w budownictwie była o 2,2 proc. niższa niż przed miesiącem.

W przeciwieństwie do całego przemysłu produkcja w energochłonnych gałęziach przemysłu wzrosła w listopadzie 2022 r. w stosunku do października 2022 r. o 0,2 proc. W porównaniu z listopadem 2021 r. spadek produkcji wyrównanej kalendarzowo w branżach energochłonnych wyniósł w listopadzie 12,9 proc.