„Ten wielki krok przyspiesza przejście od przeważająco akomodatywanego poziomu stóp ku poziomom, które zapewnią powrót inflacji do średnioterminowego poziomu 2 proc. wyznaczonego przez EBC” – mówi komunikat wydany po posiedzeniu Rady Prezesów EBC. Wskazano w nim również, że spodziewane są dalsze podwyżki stóp, gdyż inflacja jest zbyt wysoka i przez jakiś czas pozostanie znacząco wyższa od celu.

Inflacja konsumencka w strefie euro wyniosła w sierpniu rekordowe 9,1 proc. Spośród krajów eurolandu osiągnęła ona wówczas najwyższy poziom w Estonii, gdzie wyniosła aż 24,8 proc.

EBC podniósł już stopy w lipcu. Wówczas podwyżka wyniosła 50 pb. Główna stopa EBC jest obecnie najwyższa od 2011 r.

Z prognoz przedstawionych przez EBC wynika, że nie spodziewa się on recesji w nadchodzących kwartałach. Mówią one jedynie o stagnacji na przełomie 2022 i 2023 r. Dużym zaskoczeniem jest podwyżka prognozy PKB dla strefy euro na ten rok z 2,8 proc. do 3,1 proc.

Czytaj więcej

Lagarde zrywa z polityką ujemnych stóp