Analitycy spodziewali się wzrostu PKB USA o 3,3 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk. Pierwsze wyliczenie mówiło o wzroście w III kw. o 2,9 proc., a drugie o wzroście 3,2 proc.

W drugim kwartale 2016 roku PKB w Stanach Zjednoczonych wzrósł o 1,4 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk.