Według Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) w tygodniu który zakończył się 5 lipca z funduszy inwestujących w rosyjskie papiery i aktywa wycofano 29,4 mln dol.; tydzień wcześniej było to 0,4 mln dol.

- Odpływ pieniędzy z funduszy zorientowanych na Rosję trwa od miesiąca. Rosja trzeci tydzień pod rząd jest jedynym rynkiem wśród największych rozwijających się gospodarek BRICST (Brazylia,Rosja, Indie, Chiny, RPA i Turcja - red), która notuje odpływ inwestycji netto. W sumie w ciągu miesiąca inwestorzy wycofali z Rosji 230 mln dol. - głosi komunikat EPFR.

Najlepszą dynamikę aktywów na rynku BRICST ma RPA - inwestycje zwiększyły się o 0,12 proc. czyli 55,3 mln dol..Wartościowo najwięcej pieniędzy zebrały aktywa hinduskie - 111 mln dol. (0,08 proc. wszystkich znajdujących się w zarządzie funduszy). W Chinach napływ inwestycji w papiery wyniósł 0,01 proc. czyli 43,1 mln dol.

Łączne aktywa zarządzane przez fundusze specjalizujące się w rosyjskim rynku zmniejszyły się o 0,66 proc. (65,1 mln dol.). Globalne fundusze rynków rozwijających się (GEM) przyciągnęły 435 mln dol. nowych inwestycji (+0,04 proc.).

Fundusze azjatyckie (bez Japonii) powiększyły portfele o 44,4 mln dol. Natomiast fundusze inwestujące w Ameryce Łacińskiej straciły 138 mln dol.; straty były tez na rynku EMEA (Europe, the Middle East and Africa) - tu inwestorzy wycofali netto 48,8 mln dol.