Tak wysokiej inflacji w Niemczech nie było od niemal 30 lat. Ostatni raz wyższy wskaźnik odnotowano w 1993 r. i wynosił on 4,5 procent.

Ceny żywności w Niemczech wzrosły o 3,2 proc. w 2021 r. w stosunku do 2020 r. W drugiej połowie 2021 r. tendencja wzrostowa cen wzrosła skokowo ze względu na efekt bazy w związku z obniżką stawek VAT. Wszystkie grupy żywności były znacznie droższe w 2021 r., zwłaszcza oleje i tłuszcze spożywcze (+5,3 proc.) oraz warzywa (+3,9 proc.) – wynika z danych Destatis. Ceny towarów wzrosły o 4,3 proc., a usługi tylko o 2,1procent.

Podstawową przyczyną skoku inflacji w grudniu 2021 roku są rosnące koszty energii, której ceny były o 18,3 proc. wyższe niż w tym samym miesiącu 2020 roku i aż 69 proc. w ujęciu rocznym.

Według Urzędu Federalnego istnieje wiele powodów, dla których inflacja jest tak wysoka w 2021 roku. Z jednej strony są to tak zwane efekty bazy ze względu na stosunkowo niskie ceny w koronowym roku 2020, na który duży wpływ miał związany z pandemią spadek popytu. - Druga połowa 2020 r. i spadek cen produktów naftowych w poprzednim roku w coraz większym stopniu wpłynął na obecny ogólny wzrost cen – wyjaśnił prezes Federalnego Urzędu Statystycznego Georg Thiel.