[srodtytul]5 lutego[/srodtytul]

- Warszawa – seminarium „Przyszłość HR. Dokąd zmierzają najlepsi liderzy?” poprowadzi prof. Dave Urlich. Organizatorzy: Bigram SA i Golden Mark. Patronat „Rz”.

- Strefa euro – decyzja EBC ws. stóp procentowych.

- Wielka Brytania – decyzja ws. stóp procentowych.

- Niemcy – zamówienia w przemyśle w grudniu.

- Czechy – decyzja ws. stóp procentowych.

- Stany Zjednoczone – jednostkowe koszty pracy i wydajność pracy w IV kw., zamówienia na dobra trwałego użytku w grudniu, zamówienia w przemyśle w grudniu, liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych.

- Firmy: Bakalland – dzień wypłaty dywidendy 0,15 zł na akcję.

[srodtytul]6 lutego[/srodtytul]

Autopromocja
CYFROWA.RP.PL

Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne

CZYTAJ WIĘCEJ

- NBP – pieniądz rezerwowy i czynniki jego kreacji w styczniu; stan oficjalnych aktywów rezerwowych w styczniu.

- Niemcy – produkcja przemysłowa w grudniu.

- Stany Zjednoczone – stopa bezrobocia w styczniu; dynamika płacy godzinowej w styczniu; kredyty konsumenckie w grudniu.

- Firmy: Azoty Tarnów – wprowadzenie do obrotu 970 akcji zwykłych na okaziciela serii AA spółki.

[srodtytul]9 lutego[/srodtytul]

- Niemcy – dane o handlu zagranicznym w grudniu.

- Strefa euro – indeks Sentix w lutym.

- Węgry – bilans handlu zagranicznego w styczniu.

- Czechy – poziom inflacji CPI i stopa bezrobocia w styczniu.

- Firmy: GPM Vindexus – koniec przyjmowania zapisów na 500 tys. akcji serii I spółki w transzy inwestorów indywidualnych oraz 2 mln akcji serii I w transzy inwestorów instytucjonalnych.

[srodtytul]10 lutego[/srodtytul]

- GUS – przeciętne wynagrodzenie w IV kw. 2008 r.

- Francja – produkcja przemysłowa w grudniu.

- Włochy – produkcja przemysłowa w grudniu.

- Szwajcaria – poziom inflacji CPI w styczniu.

- Wielka Brytania – bilans handlu zagranicznego w grudniu.

- Firmy: Orzeł – raport za IV kw. 2008 r.; PEP – skonsolidowany raport roczny za 2008 r.

[srodtytul]11 lutego[/srodtytul]

- Niemcy – poziom inflacji CPI w styczniu.