Analitycy spodziewali się inflacji w strefie euro na poziomie minus 0,1 proc. w ujęciu rocznym i plus 0,3 proc. w miesięcznym.

Miesiąc wcześniej inflacja rok do roku wyniosła minus 0,3 proc., a miesiąc była na poziomie zerowym.

Po wyłączeniu szczególnie podatnych na wahania cen żywności i energii inflacja strefy euro wyniosła 1,0 proc. rok do roku i 0,3 proc. miesiąc do miesiąca wobec odpowiednio 1,1 i 0,2 proc. przed miesiącem.

Analitycy oczekiwali 1,1 proc. rok do roku i 0,3 proc. miesiąc do miesiąca.