Względem I kwartału 2009 r. PKB Francji wzrósł o 1,2 proc. wobec oczekiwań na poziomie 1,4 proc., po spadku w IV kwartale w 2009 r. o 0,4 proc.

Kwietniowa inflacja we Francji wzrosła natomiast z 1,6 do 1,7 proc., wobec oczekiwań na poziomie 1,8 proc.