Obecnie CASE spodziewa się wyższej dynamiki konsumpcji. Ma ona wynieść 3,1 proc. W poprzednim raporcie oczekiwano wzrostu popytu konsumpcyjnego o 2,3 proc.

„Spodziewamy się wyższego wzrostu konsumpcji z powodu nieco wyższej dynamiki płac i malejącego bezrobocia” – napisali ekonomiści CASE. Ich zdanie, w przyszłym roku możliwe jest 4,0-proc. tempa wzrostu PKB.

Ma się do tego przyczynić dalszy wzrost konsumpcji, ale także przyśpieszenie inwestycji.