W lutym wskaźnik wyniósł 54,1 pkt.

Wartość indeksu PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze.