Odczyt ten okazał się zgodny z medianą prognoz ekonomistów ankietowanych przez „Rzeczpospolitą”. Prognozy wahały się między 1,8 a 2,2 proc.

Dynamika cen konsumpcyjnych, która jeszcze w listopadzie była zerowa, a wcześniej ujemna, wyraźnie podskoczyła na przełomie roku. Od marca jednak utrzymuje się w pobliżu 2 proc.

Stabilizacja inflacji to czynnik, który pozwala Radzie Polityki Pieniężnej utrzymywać stopy procentowe na rekordowo niskim poziomie (główna stopa NBP wynosi od marca 2015 r. 1,5 proc.) pomimo przyspieszającego wzrostu gospodarczego. Większość ekonomistów zakłada, że RPP zaostrzy politykę pieniężną najwcześniej w 2018 r., prawdopodobnie dopiero w drugiej połowie.