Dochody budżetu państwa na 2021 zaplanowano na 403,7 mld zł, wydatki – na 486 mld zł, a deficyt – na 82,3 mld zł – podał resort finansów. 

- Przyjęty przez rząd projekt budżetu na 2021 r. jest kolejnym etapem planu powrotu na ścieżkę wzrostu po światowym lock downie wywołanym covid-19 – przekonywał minister finansów Tadeusz Kościński.

– Zakładamy, że w przyszłym roku PKB zwiększy się o 4 proc. powracając do wartości notowanych w ostatnich latach. W budżecie na 2021 r. mamy zarówno środki na działania proinwestycyjne, tak konieczne do dalszego pobudzenia gospodarki, jak i na kontynuację programów społecznych, które również łagodzą negatywne skutki pandemii – dodał.

Czytaj także:  Jest nowelizacja budżetu na 2020 r. Ponad 109 mld deficytu 

Minister podkreślał, że to jak będą kształtować się dochody budżetu zależy przede wszystkim od tego, jak szybko wrócimy na ścieżkę wzrostu. W sumie dochody zaplanowano na poziomie 403,7 mld zł, czyli o ok. 5,7 mld zł więcej niż w noweli budżetu na 2020 r. 

Jak wyliczał wiceminister Sebastian Skuza, wpływy z podatków mają sięgnąć 368,4 mld zł. W tym z VAT mają wynieść 181 mld zł, o 11 mld zł więcej niż w noweli, z akcyzy – 71,7 mld zł, o 3,3 mld zł więcej, z PIT – 68,1 mld zł, o 4 mld zł więcej, a z CIT – 36,8 mld zł, czyli o 1,6 mld zł mniej (głównie ze względu na wprowadzenie ulgi inwestycyjnej, czyli tzw. estońskiego CIT od przyszłego roku). Nowym tytułem podatkowym ma być podatek od sprzedaży detalicznej – 1,5 mld zł. 

Dochody niepodatkowe, jak podał Skuza, to 32,7 mld zł, w tym 1,3 mld zł wpłaty zysku z NBP, ze sprzedaży częstotliwości OFE 1,5 mld zł, a z uprawnień do emisji CO2 – 10,4 mld zł. W budżecie na 2021 r. nie zaplanowano wpływów z przekształcenia OFE, choć jak mówił wcześniej we wtorek premier Mateusz Morawiecki, kwestia OFE wymaga ostatecznego rozstrzygnięcia.

Limit wydatków ustalono na 486 mld zł. – Po stronie wydatków zakładamy m.in. zwiększenie środków na zdrowie do 5,3 proc. PKB, waloryzację rent i emerytur (wskaźnikiem na poziomie 103,84 proc.), obronę narodową do 2,2 proc. PKB oraz szkolnictwo wyższe i naukę – wyjaśniał minister Kościński. Wydatki na zdrowie mają wzrosnąć o 12,9 mld zł, na renty i emerytury z tytułu waloryzacji – o 9,6 mld zł. Zabezpieczono też środki na program 500+ (41 mld zł), czy 13. i 14. emeryturę.

Resort finansów podał też prognozę dla deficytu i długu dla całego sektora finansów publicznych według metodologii unijnej. – W wyniku ustaleń pomiędzy GUS, Eurostatem, Ministerstwem Finansów i Komisją Europejską, tarcza PFR będzie wliczona do deficytu sektora general government. W związku z tym, deficyt ten będzie wynosił 12 proc. PKB w 2020 r. oraz 6 proc. PKB w 2021 r. – poinformował Piotr Patkowski, wiceminister finansów. Bez tarczy PFR i bez nowelizacji budżetu w tym roku, deficyt sektora miał wynosić 8,4 proc. PKB.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Zadłużenie Polski według metodologii unijnej wynieść ma w tym roku 62,2 proc. PKB, a w 2021 r. – 64,7 proc. PKB. - Dług publiczny według polskiej definicji w 2020 r to 50,7 proc. PKB i 52,9 proc. PKB w 2021 r. Zaś dług publiczny netto – to odpowiednio 47,8 proc. i 51,6 proc. PKB, więc pozostaniemy poniżej limitu 55 proc. PKB – informował Marek Szczerbak, wicedyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów.