- Dochody z VAT za marzec są bardzo dobre. Możemy potwierdzić informacje o 40-proc. wzroście – mówił wiceminister finansów Leszek Skiba, podczas konferencji w resorcie na temat stanu gospodarki i finansów publicznych.

Skiba dodał, że takiej dynamiki nie da się utrzymać w kolejnych miesiącach, ale realne jest, że w całym 2017 r. wzrost wyniesie 11 proc. - Nawet jeśli w kolejnych miesiącach dochody będą słabsze, to budżet jest bezpieczny, a liczba 2,9 proc. (w relacji do PKB – red). jeśli chodzi o deficyt jest do osiągnięcia  - powiedział.

Minister Skiba poinformował też, że prace w resorcie finansów nad Aktualizacją Programu Konwergencji (która stanowi kilkuletni plan finansowy państwa, a który do końca kwietnia musimy wysłać do Komisji Europejskiej) są zakończone. Teraz dokument trafi na ścieżkę konsultacji (m.in. w Komitacie Ekonomicznym Rady Ministrów), w przyszły piątek 21 kwietnia zajmą się nim komisje sejmowe, a Rada Ministrów najprawdopodobniej – 25 kwietnia.

 

Skiba nie podał szczegółów co się znajdzie w APK. Wiadomo, że musi uwzględniać koszty obniżki wieku emerytalnego, które minister oszacował na 10 mld zł w 2018 r. Koszty te nie zawierają ewentualnych zachęt do pozostawania na rynku przez osoby, które nabędą uprawnienia emerytalne.

- Prace w tym zakresie trwają, ale one nie trwają na szczeblu rządowym, a w resortach – mówił na konferencji  minister Henryk Kowalczyk.- Efektem powinno być przyjęcie pewnych rozwiązań, ale myślę, że jesień na ich przyjęcie będzie dobrym terminem – dodał minister. Z kolei wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz przypomniała, że PKB w Polsce w IV kwartale rosło najszybciej wśród 10 największych krajów UE, w tym roku należy się zaś spodziewać przyspieszenia w inwestycjach i eksporcie. Emilewicz oceniła, że wzrost eksportu z Polski w 2017 r. wyniesie 5 proc.

Przedstawiciele rządu PiS zgodnie podkreślali, że wbrew zarzutom  opozycji gospodarka i finanse publiczne są w dobrej kondycji.  

- Wiemy, że tzw.  reguła wydatkowa, pozwala na stopniowe obniżanie deficytu do bezpiecznego poziomu poniżej 2 proc. PKB. Daje ona też możliwość na stworzenie nowej przestrzeni na ponad 30 mld zł. Wszystkie reguły fiskalne, te na forum unijny i te krajowe, są respektowane, a rząd Prawa i Sprawiedliwości ma możliwość zrealizowania obietnic wyborczych – podkreślał minister Skiba.