–Jeśli chcemy podnieść jakość edukacji, odpowiedzialne za nią osoby muszą mieć szansę rozwoju na najwyższym poziomie, który do tej pory był zarezerwowany dla najwyższej kadry w biznesie – podkreśla Zofia Dzik, inwestor, przedsiębiorca i twórca Akademii Przywództwa Liderów Oświaty (APLO). „Rzeczpospolita" jest patronem medialnym programu, który – jak zaznacza Zofia Dzik – łączy różne światy niemające na co dzień ze sobą kontaktu: biznesu i oświaty. I robi to od 2011 r.

Uczestnicy Akademii – dyrektorzy placówek oświatowych (głównie szkół, choć program jest też otwarty dla dyrektorów żłobków i przedszkoli) – mają okazję do indywidualnej współpracy z top menedżerami firm, którzy są ich coachami i mentorami. –Dajemy unikalną możliwość cross-branżowego mentoringu – zaznacza inicjatorka APLO, nie kryjąc, że jej inspiracją były czołowe studia Executive MBA, kierowane do najwyższej kadry zarządzającej firm. Podobnie jak EMBA, Akademia Przywództwa Liderów Oświaty daje solidną dawkę menedżerskiej wiedzy. Uczestnicy jej kolejnych edycji (które trwają od stycznia do grudnia i obejmują 6–9 kilkudniowych zjazdów) mają dostęp do najnowszej wiedzy z zarządzania firmą, motywowania pracowników, rozwiązywania konfliktów, prowadzenia projektów inwestycyjnych. Pomiędzy zjazdami współpracują w 5–6 osobowych zespołach nad konkretnymi zadaniami, korzystając też z coachingu i mentoringu liderów biznesu.

Akademię wspiera już prawie 400 top menedżerów firm, świadomych, że jakość ich pracowników zależy od jakości edukacji, która nie nadąża za zmianami i potrzebami społecznymi. – Kluczowe dziś kompetencje, takie jak ciekawość świata, umiejętność uczenia się i oduczania, inteligencja emocjonalna, budowania relacji i współpracy, samodzielność, wytrwałość i branie odpowiedzialności za podejmowane decyzje są rozwijane w znikomym stopniu w szkole i niestety także w rodzinach, ze względu na postępujące zjawisko kryzysu więzi – zwraca uwagę Zofia Dzik. Według niej dyskusje o zmianach w oświacie za długo skupiały się na roli nauczyciela, pomijając rolę dyrektora i biznesu. Tymczasem to dyrektorzy szkół mają strategiczną rolę w systemowej zmianie w edukacji.

Tę opinię podziela Marcin Iwiński, współzałożyciel CD Projektu, który jest jednym z mentorów APLO. Ocenia, że szkoła to rodzaj firmy, tyle tylko że działa z dużą większą liczbą ograniczeń. Akademię Przywództwa Liderów Oświaty ukończyło już prawie 600 osób; w tegorocznej XII edycji uczestniczy 39 dyrektorów z różnych typów szkół.

Jak zaznacza Zofia Dzik, od trzech lat wśród uczestników przeważają szefowie placówek z mniejszych miejscowości. Rola dyrektora szkoły jako lidera środowiska lokalnego jest tam znacznie większa niż w aglomeracjach, co przekłada się na większy pozytywny wpływ społeczny programu.