[srodtytul]Znaczące pakiety akcji[/srodtytul]

? Inter Groclin Auto – sprzedał spółce Ronseal Limited z Wielkiej Brytanii udziały w spółce Groclin Altax, stanowiące 66,67 proc. jej kapitału zakładowego, za 28 mln zł.

[srodtytul]Znaczące kontrakty[/srodtytul]

? Bank BPH – nabył od Banku Pekao nieruchomość przy ul. Towarowej w Warszawie, którą ma wykorzystywać na potrzeby centrali banku. Wartość umowy wyniosła 138,2 mln zł.

? PKN Orlen – zawarł umowę typu spot z Gunvor International Amsterdam na dostawę w lutym do rafinerii w Możejkach rosyjskiej ropy naftowej z terminalu w Primorsku za blisko 31 mln dolarów, czyli 111,66 mln zł.

? Grupa Kęty – umowa dofinansowania projektu inwestycyjnego z Agencją Rozwoju Regionalnego na sumę 34,8 mln zł.

[srodtytul]Wyniki i prognozy finansowe[/srodtytul]

? LPP – przychody ze sprzedaży w styczniu 2009 r. (bez uwzględnienia przychodów zrealizowanych przez zależną GK Artman) przekroczyły 160 mln zł i były wyższe od osiągniętych w styczniu roku ubiegłego o 37 proc.

? NG2 – przychody ze sprzedaży w styczniu 2009 r. wyniosły 45,2 mln zł i były wyższe od osiągniętych w styczniu ubiegłego roku o 43,7 proc. Sprzedaż detaliczna w styczniu 2009 r. stanowiła 83,5 proc. sprzedaży ogółem i była wyższa niż w styczniu ubiegłego roku o 104,1 proc.

Autopromocja
Podwajamy subskrypcje

Kup kwartalną e‑prenumeratę, a my przedłużymy okres Twojej subskrypcji

KUP TERAZ

? Trakcja Polska – nowa prognoza przychodów ze sprzedaży zakłada, że spółka wypracuje 801,2 mln zł wobec 861,7 mln zł prognozowanych wcześniej. Zysk netto będzie o 4 proc. mniejszy od szacowanego wcześniej i wyniesie 55,7 mln zł.

[srodtytul]Osoby zarządzającei nadzorujące[/srodtytul]

? NFI Victoria – Yair Segal zrezygnował z funkcji prezesa zarządu spółki.

? Stormm – Krzysztof Kosiorek Sobolewski zrezygnował z funkcji prezesa zarządu spółki.

? Epigon – Janusz Guśc zrezygnował z funkcji członka RN spółki.

[srodtytul]Inne[/srodtytul]

? Asseco Poland – spółka zarejestrowała połączenie z firmą Systemy Informacyjne Kapitał. Asseco posiada wszystkie akcje SI Kapitał.

? Masters – spółka zarejestrowała połączenie z firmą Wikana. Cały majątek spółki Wikana został przeniesiony na Masters.