W sumie zysk netto wyniósł 8,83 mld euro, a na jego obniżenie wpłynęły wyniki IV kwartału, gdy ENI zanotował stratę 874 mln euro wobec zysku 3 mld euro w 2007 r.

Wzrosły za to o 24 proc. przychody ze sprzedaży (108,2 mld euro) choć i tu w ostatnim kwartale zanotowano spadek o 3 proc.W opublikowanym sprawozdaniu włoski koncern tłumaczy spadek wyników skutkami światowego kryzysu.