Przychody ze sprzedaży były niższe o prawie 9 proc. (prawie 3 bln rubli czyli 103 mld dol.); eksport do Europy spadł o 11 proc.; EBITA straciła 25,5 proc. (1 bln rubli, czyli 37 mld dol.).

Znacznie, bo aż o 35 proc. wzrósł dług netto koncernu do 1,37 bln rubli - 47,2 mld dol.).

Wzrost zysku koncern tłumaczy wpływami (105 mld rubli) z transakcji wymiany akcji z niemieckim E.ON.