To pierwszy kontrakt ARP Venture od dnia jej powstania (Agencja Rozwoju Przemysłu spółkę córkę w formie funduszu kapitałowego, który ma inwestować w innowacyjne projekty małych i średnich firm powołała w listopadzie 2014 r.). Dziś ARP Venture zawarła swą pierwszą umowę inwestycyjną pożyczając 9 mln zł krakowskiej firmie GRC Technologie. – ARP Venture wkracza w nowy etap swego funkcjonowania, a jako cała ARP spełniamy nasze zapowiedzi – mówi Aleksandra Magaczewska, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP). – Jesteśmy mile zaskoczeni tempem współpracy i bardzo pro biznesowym nastawieniem przedstawicieli ARP Venture do naszego innowacyjnego projektu – mówi Wojciech Jasiński, prezes GRC Technologie. Pożyczka z ARP Venture umożliwi jego firmie uruchomić ekologiczną linię do produkcji materiałów budowlanych (cement, zaprawy, kleje), do czego spółka wykorzysta lotny popiół, do tej pory umieszczany na składowiskach odpadów.

– To nasz pierwszy projekt, ale jest on ważny także dlatego, że mówimy o innowacyjnej metodzie wykorzystania ubocznych produktów spalania węgla przygotowanej przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, a po drugie poza innowacją osiągamy też efekt ekologiczny, bo nowa technologia oznacza zmniejszenie emisji dwutlenku węgla – mówi Piotr Krzyżewski, prezes ARP Venture. Przedstawiciele GRC Technologie podkreślają też, że inwestycja w innowacyjną produkcję przełoży się na zatrudnienie ok. 60 osób w nowym zakładzie (de facto chodzi o zakup nieczynnego zakładu produkcji betonu komórkowego i jego modernizację) w gminie Skawina (lotne popioły będą pochodzić z Elektrowni Skawina co zapewni niskie koszty transportu). – W dobie ogólnej redukcji dwutlenku węgla mówimy o produkcji nie niosącej z sobą jego emisji. To bardzo ważne – podkreśla prof. Janusz Mikuła z Politechniki Krakowskiej, która też się zaangażowała w projekt.

To pierwsza umowa ARP Venture, ale jak zapowiada prezes funduszu wkrótce będą kolejne. – Dotychczas wpłynęło do nas ponad 70 projektów dotyczących m.in. medycyny i technologii kosmicznych. 20 z nich odrzuciliśmy, ale 10 jest zaawansowanych i wkrótce powinniśmy podpisać kolejne kontrakty – zapowiada Krzyżewski. Dalsze mocne wsparcie dla innowacji deklaruje też prezes Magaczewska. - W br. Agencja przeznaczy na innowacje 145 mln zł. Sama ARP Venture przeznaczy 70 mln zł na innowacyjne produkty i technologie. A zarówno jako Agencja i fundusz venture ubiegamy się o ok. 500 mln zł z programu operacyjnego „Inteligentny rozwój" na innowacje jako beneficjent systemowy – mówi Magaczewska. Łącznie do 2020 r. ARP na innowacje zamierza wydać 1,3 mld zł.