Materiał partnera: Targi Kielce

Firmy, które skupiają się na aspektach ESG, nie tylko przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku swojej marki, ale także mają istotny wkład w rozwój społeczeństwa i ochronę środowiska. Targi Kielce wspierają inicjatywy, które inspirują i motywują inne przedsiębiorstwa do podejmowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, tworząc tym samym lepszą przyszłość dla nas wszystkich.

Nasz ośrodek wystawienniczy został partnerem konkursu Orły ESG nie bez powodu. Mocno skupiamy się na działaniach prospołecznych i prośrodowiskowych. Doskonale wiemy, że nie tylko duże projekty, ale także „małe”, codzienne kroki pozwalają na realizację stawianych przez ESG celów. Zakup maszyn pozwalających na wielokrotne wykorzystywanie materiałów, wymiana oświetlenia na energooszczędne, segregacja odpadów, instalacja paneli fotowoltaiczny, wyrównanie parytetów w zarzadzaniu – to priorytety także dla nas. W ostatnim czasie miedzy innymi współorganizowaliśmy pierwszy Świętokrzyski Biogospodarczy Hackathon „BioBoosters”. W ramach tego przedsięwzięcia wyłoniliśmy firmy, z którymi chcemy współpracować, by poddawać recyklingowi wykładziny, których używamy w setkach metrów kwadratowych rocznie. Znalezienie „złotego środka” jeśli chodzi o zastępowanie utylizacji recyklingiem jest jednym z priorytetów dla globalnej branży spotkań. Wiemy doskonale, że kierunek zmian jest jeden i ma on zielony kolor. Gratuluję nagrodzonym w konkursie Orły ESG i deklaruję promocję oraz działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju.

- Dr Andrzej Mochoń, prezes zarządu Targi Kielce SA.

Materiał partnera: Targi Kielce