– To ociera się o magię – twierdzą niektórzy badacze. Współczesne technologie kwantowe rozwiązują problemy, których wcześniej nawet nie próbowano rozwiązać, uznając, że jest to niemożliwe.

Jakie osiągnięcia w zakresie technologii kwantowych mają polscy naukowcy? Temu będzie poświęcona debata „Technologie kwantowe – naukowe rozwiązania szansą dla polskiej i światowej gospodarki” zorganizowana przez „Rzeczpospolitą” i Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Trzeba podkreślić, że polscy naukowcy już mają namacalne osiągnięcia z zakresu informatyki kwantowej jak generator liczb losowych. Oprócz tego funkcjonuje szereg zespołów, które pracują nad nowymi materiałami czy nowym sposobem obrazowania. Jakie będą miały osiągnięcia? O tym porozmawiamy podczas naszej debaty.

- Emisja debaty „Technologie kwantowe – naukowe rozwiązania szansą dla polskiej i światowej gospodarki” zorganizowanej przez „Rzeczpospolitą” i Fundację na rzecz Nauki Polskiej już 12 grudnia na stronie rp.pl.