ESG pozytywnie wpływa na wyniki przedsiębiorstw

Wdrożenie zasad związanych ze zrównoważonym rozwojem biznesu jest dla firm dużym wyzwaniem. Ale w dłuższej perspektywie zaprocentuje.

Publikacja: 31.08.2023 03:00

ESG pozytywnie wpływa na wyniki przedsiębiorstw

Foto: Adobe Stock

Troska o środowisko, społeczność lokalną i ład korporacyjny musi być wpisana w biznes już na stałe. Tego oczekują klienci, pracownicy, kontrahenci i dostawcy kapitału. Uwzględnianie danych pozafinansowych w procesach decyzyjnych na rynkach kapitałowych i rynku długu staje się normą.

Co ważne, prowadzenie biznesu zgodnie z zasadami ESG przynosi wymierne rezultaty związane m.in. z wynikami finansowymi przedsiębiorstw. Dobrze obrazuje to najnowsze badanie EY.

Około 76 proc. firm posiadających wysoki poziom ładu korporacyjnego jest optymistyczna w kwestii wzrostu przychodów w najbliższych 12 miesiącach. W grupie przedsiębiorstw mniej zaawansowanych w tym zakresie odsetek jest aż o 31 pkt proc. niższy. Co więcej, niemal połowa respondentów zwraca uwagę na nierozłączny związek pomiędzy wzrostem zyskowności a praktyczną realizacją koncepcji zrównoważonego rozwoju przez ich firmy. Prawie tyle samo podkreśla, że realizacja działań związanych z ESG stanowi element wynagradzania pracowników. To trend, który na rynku pracy widoczny jest coraz mocniej.

ESG coraz częściej trafia pod lupy menedżerów. Z badania EY wynika, że 57 proc. członków zarządów i rad nadzorczych sprawuje osobisty nadzór nad wdrażaniem koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz na bieżąco monitoruje aspekty związane ze zmianami klimatycznymi.

– Zarządy, egzekwując wdrażanie strategii związanych ze zrównoważonym rozwojem, nie koncentrują się wyłącznie na dbałości o środowisko lub kreowaniu wartości dodanej dla lokalnych społeczności. Starają się pogodzić te kwestie z koniecznością generowania przychodów, czego niezmiennie wymagają od nich właściciele i udziałowcy – podkreśla Jerzy Buzek, partner EY Polska. Dodaje, że w biznesowej praktyce kwestie te są ze sobą nierozerwalnie połączone, chociaż przypominają próbę łączenia wody z ogniem.

– Coraz mocniej widoczny jest trend, w którym przedsiębiorstwa traktują aspekty związane z ESG jako priorytet. Niestety, ciągle mamy do czynienia z grupą organizacji tylko pozorujących działania. Dlatego tak ważna jest rzetelna weryfikacja, które firmy prowadzą zrównoważone działania, a które stosują greenwashing – podsumowuje Buzek.

Odsetek firm, zwracających uwagę na trudności związane z odpowiednim wyważeniem kwestii rosnącej presji wywieranej przez akcjonariuszy na realizację krótkoterminowego zysku z dążeniem do osiągania strategicznie celów ESG, wynosi aż 67 proc. W ciągu roku wzrósł o 12 pkt proc.

Choć państwa i biznes podejmują liczne działania w kierunku ESG, to do realizacji proekologicznych celów droga jeszcze daleka. Z szacunków Organizacji Narodów Zjednoczonych (opartych na 193 krajowych celach emisji do końca stulecia) wynika, że temperatura wzrośnie do 2,5 stopnia Celsjusza powyżej średniej sprzed epoki przemysłowej. To niepokojące wnioski. Przypomnijmy, że porozumienie paryskie zakładało docelowo ograniczenie do 1,5 st. Celsjusza. Państwa i firmy muszą zatem zintensyfikować swoje działania w zakresie ESG.

W Polsce tylko 21 proc. spółek zadeklarowało ujemną emisję dwutlenku węgla, a 13 proc. zerową – wynika z badania EY. Niemal dwie trzecie globalnych spółek zakłada, że świat zmniejszy emisję o co najmniej 45 proc. do 2030 r. względem 2010 r. Wśród polskich firm ten odsetek jest o ponad połowę niższy.

Troska o środowisko, społeczność lokalną i ład korporacyjny musi być wpisana w biznes już na stałe. Tego oczekują klienci, pracownicy, kontrahenci i dostawcy kapitału. Uwzględnianie danych pozafinansowych w procesach decyzyjnych na rynkach kapitałowych i rynku długu staje się normą.

Co ważne, prowadzenie biznesu zgodnie z zasadami ESG przynosi wymierne rezultaty związane m.in. z wynikami finansowymi przedsiębiorstw. Dobrze obrazuje to najnowsze badanie EY.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Biznes
Jest nowa szefowa PARP. "Agencja trafia w najlepsze ręce"
Biznes
USA chcą złagodzenia ograniczeń dotyczących marihuany
Biznes
Wielka Brytania wreszcie ma pierwszego „muzycznego miliardera"
Biznes
Lada dzień do Poczty Polskiej wpłynie wielki przelew. Uratuje molocha?
Biznes
Warto mieć zielone miasto