- Wczoraj z funkcji prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości odwołany został Dariusz Budrowski – potwierdziła nasze informacje Luiza Nowicka z PARP, uprawniona do kontaktów z mediami. O przyczynach dymisji nie chciała rozmawiać. Poprosiła o przysłanie pytań w tej sprawie na piśmie.

Obowiązki prezesa PARP pełni obecnie Mikołaj Różycki. W latach 2016-18 pełnił on funkcję prezesa w Fundacji Centrum Innowacji FIRE - z grupy Agencji Rozwoju Przemysłu. Jest członkiem Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu. W latach 2004-16 pracował w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, będącej Narodową Agencją dla programów edukacyjnych Komisji Europejskiej w Polsce, gdzie  przez ponad 10 lat zarządzał różnorodnymi zespołami realizującymi strategiczne programy edukacyjne m.in. "Młodzież w Działaniu" i "Erasmus+".

Czytaj więcej

PFR przyciągnie ukraińskie startupy

PARP wchodzi w skład Grupy PFR. Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw, rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej – czytamy na stronie internetowej PARP.

O przyczyny dymisji Dariusza Budrowskiego zapytaliśmy w PFR. - PARP jest w strukturze Grupy PFR, ale nie jest nam podległy. Oni podlegają nawet pod inne ministerstwo niż my – powiedział nam Michał Witkowski, dyrektor departamentu komunikacji korporacyjnej i marketingu w Polskim Funduszu Rozwoju.