Według Stowarzyszenia Operatorów Turystyki Rosji (ATOR) w 2022 roku odwiedziło Rosję 200,1 tys. cudzoziemców z wizytą turystyczną, czyli prawie 1,5 razy mniej niż w 2021 roku, kiedy to kraj odwiedziło 288,3 tys. W stosunku do „przedpandemicznego” 2019 r. napływ turystów zagranicznych do Rosji zmniejszył się 25,5-krotnie.

Czytaj więcej

Jak Putin zniszczył rosyjską branżę turystyczną

Rzeczywista liczba turystów jest dużo niższa, bowiem jak zauważają uczestnicy rosyjskiego rynku turystycznego, wskazanie „turystyka” jako celu wizyty nie zawsze oznacza, że cudzoziemcy wjeżdżają do kraju w charakterze turystów krajoznawczych. Eksperci ATOR uważają, że w przypadku np. Niemców, których w minionym roku wjechało do Rosji najwięcej, mówimy o wizytach biznesowych lub odwiedzinach krewnych, pisze Kommersant.

Według statystyk służby granicznej Rosji obywatele Niemiec w 2022 roku odbyli łącznie 25,4 tys. podróży do Rosji w celach turystycznych. Dla porównania w 2019 roku Rosję odwiedziło 522,2 tys. niemieckich turystów, w 2020 - 21,1 tys., w 2021 - 38,1 tys.

Drugie miejsce pod względem napływu turystów zagranicznych do Rosji w ubiegłym roku zajęła Turcja. W 2022 r. jego mieszkańcy odbyli 22,6 tys. przyjazdów w celach turystycznych. Tutaj także bardziej były to przyjazdy biznesowe, aniżeli zwiedzanie.

Na trzecim miejscu uplasował się Iran (14,6 tys. wizyt) - co podważa w ogóle kategorię „turystyka” jako rzeczywisty cel podróży. Iran stał się w minionym roku największym dostawcą dronów (i zapewne nie tylko) dla rosyjskiej armii, więc większość tych wizyt prawdopodobnie nie miała nic wspólnego z turystyką.

Łączna liczba obcokrajowców, którzy przyjechali do Rosji nie tylko w celach turystycznych, ale także w celach zarobkowych, na studia czy prywatnie, wyniosła w 2022 r. 13,1 mln.

Czytaj więcej

Gruzja rozkwita, dzięki rosyjskim dezerterom i ich pieniądzom

Tutaj trzeba wyjaśnić, że w statystyce tej gro stanowią obywatele post sowieckich republik azjatyckich, którzy od lat wyjeżdżają do Rosji na saksy. Liderami byli mieszkańcy Kazachstanu (2,5 mln odwiedzin) i Uzbekistanu (2,1 mln).

Według danych reżimowych, do Rosji wjechało też w 2022 r 2,4 mln Ukraińców, ale ta liczba jest zupełnie niewiarygodna.

Przestali odwiedzać federację Chińczycy, którzy przed rozpoczęciem pandemii byli rekordzistami pod względem liczby turystów przyjeżdżających do Rosji. W „przedpandemicznym” 2019 r. obywatele Chin odbyli 1,5 mln wizyt turystycznych w Rosji. W minionym roku wjechało do Rosji 842 Chińczyków.