„Duńska Agencja Energii (DEA) dokonała oceny wniosków i zarekomendowała ministrowi klimatu i energii przyznanie pierwszych trzech wyłącznych koncesji na poszukiwanie i pełne składowanie CO2 na duńskich wodach Morza Północnego - firmie Total Energies i konsorcjum złożonemu z Ineos Energy (założone i prowadzone przez najbogatszego Anglika - Jim’a Ratcliffe’a -red) i Wintershall Dea (Niemcy -red). Licencje będą ważnym krokiem w kierunku realizacji duńskiej strategii CCS (wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla) i zapoczątkują plan rozwoju składowania CO2 na pełną skalę w Danii” - głosi komunikat agencji.

DEA dokonała przeglądu wniosków i oceniła wykonalność techniczną i finansową, a także zawartość techniczną programów prac przedstawionych przez przedsiębiorstwa we wnioskach. Wydanie nowych licencji nastąpi po złożeniu przez ministra klimatu i energii raportu do Komisji ds. klimatu duńskiego parlamentu.