Polski Fundusz Rozwoju inwestuje ćwierć miliarda złotych w ramach programu PFR GreenHub. Pieniądze te zasiliły fundusze, z których popłyną szerokim strumieniem do rodzimych spółek tworzących rozwiązania odpowiadające na potrzeby wynikające ze zmian klimatycznych. Państwowy operator będzie szukał projektów wspierających m.in. transformację energetyczną oraz technologii w takich sektorach jak energia, transport, logistyka, budownictwo czy technologie przemysłowe.

– Stworzyliśmy unikalny w skali UE program, który ma na celu pobudzanie inwestycji w innowacyjne, zielone projekty. Transformacja energetyczna to nie tylko duże inwestycje w infrastrukturę. Każdy innowacyjny produkt lub usługa, która przybliża nas do redukcji emisji, jest na wagę złota. Chcemy stworzyć środowisko dla przedsiębiorców i inwestorów, które pomoże im w rozwijaniu ich pomysłów. W tym celu stymulujemy inwestycje kapitałowe w zielone projekty – komentuje Bartłomiej Pawlak, wiceprezes PFR.

PFR zasilił pieniędzmi podmioty zagraniczne – Contrarian Ventures, Eurazeo, BeyondNetZero (zarządzany przez General Atlantic) – oraz rodzimy Montis Capital. Pierwszy ze wspomnianych to europejski fundusz VC, który inwestuje w spółki ClimateTech na wczesnym etapie rozwoju. Jego cel to zlikwidowanie luki kapitałowej, z którą mierzą się przedsiębiorcy rozwijający firmy w tym obszarze. Inwestuje od 7 do 20 mln zł. Eurazeo zarządza z kolei zdywersyfikowanym portfelem aktywów o wartości ponad 150 mld zł – zainwestował dotąd w 530 spółek. Podmiot ten będzie inwestować w kluczowe sektory, które pomogą w dekarbonizacji gospodarki (energia, transport, logistyka, budownictwo). Oba fundusze będą finansować lokalne spółki. Już poszukują do swoich zespołów polskich partnerów. Natomiast General Atlantic, który na koniec września ub.r. zarządzał aktywami o wartości ok. 300 mld zł, poprzez swój fundusz BeyondNetZero, zainwestuje w spółki w fazie wzrostu, rozwijające innowacyjne technologie, które mają potencjał, by pomóc w osiągnięciu lub przekroczeniu celów klimatycznych. Czwarty z podmiotów, Montis Capital, od blisko pięciu lat wspiera polski ekosystem startupowy – inwestuje w spółki z obszarów hardware i software czy tzw. deeptech. Zarządza aktywami o wartości ok. 130 mln zł.

– Zależało nam na zróżnicowanym profilu funduszy. Zainwestowaliśmy w zespoły lokalne, regionalne, a także o zasięgu europejskim i światowym. Każdy ma inną strategię inwestycyjną i wspiera spółki na innym etapie rozwoju – wyjaśnia Małgorzata Walczak, dyrektorka inwestycyjna w PFR Ventures.