EIB opublikował wyniki badania, w którym przepytał 5000 firm z regionu. A wnioski są zaskakująco życzliwe dla Polski. Co trzecia firma ze środkowej, wschodniej i południowowschodniej Europy (35 proc.) opracowała lub wprowadziła nowe produkty, procesy czy usługi, przy czym to firmy z Polski (44 proc.) oraz Słowenii (48 proc.) mają najwyższy poziom innowacyjności w regionie. W badaniach swój ślad zostawiły aktualne problemy biznesu, już 87 proc. firm traktuje koszty energii jako ograniczenie dla inwestycji, a 39 proc. zainwestowało w efektywność energetyczną w 2021 r. Zmiany klimatyczne wpływa na działalność nawet połowy firm w regionie, ale tylko jedna trzecia podejmuje działania ochronne, np. wykupiła ubezpieczenie.

W drugim kwartale 2022 r. firmy z Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej (CESEE) zgłosiły znaczne pogorszenie warunków do inwestowania, pisze EIB. Jednak po latach pandemii, firmy z tego regionu i tak planowały zainwestować więcej w 2022 r. niż w 2021 r., mimo oczywistych przeszkód, jak świadomość, tuż po napaści Rosji na Ukrainę, że warunki biznesowe będą się nadal pogarszać wraz z klimatem gospodarczym i politycznym.

Czytaj więcej

Wyzwania podatkowe w 2023 roku. Biznes czekają kolejne zmiany

Paradoksalnie, pomogła pandemia, która skłoniła firmy do większej cyfryzacji, opracowywania nowych produktów i skracania łańcuchów dostaw. Do firm wszedł internet rzeczy, duże zbiory danych, sztuczna inteligencja, drukowanie 3D, już dwie trzecie firm korzysta z co najmniej jednej zaawansowanej technologii cyfrowej. Pandemia skróciła więc dystans firm europejskich (67 proc.) do Stanów Zjednoczonych ( 71 proc.) i średniej unijnej (69 proc.). Jak wynika z badania, nasz region postawił teraz na innowacyjność, więcej firm z Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej zamierza nadać innowacyjności priorytet w ciągu najbliższych trzech lat niż w całej Unii Europejskiej (27 proc. proc 24 proc.) czy w Stanach Zjednoczonych (21 proc.).

Zarząd banku jest zdania, że wpływ obecnego kryzysu energetycznego jest jeszcze bardziej widoczny w CESEE niż w innych częściach Unii Europejskiej, na co odpowiedzią powinna być transformacja energetyczna. - Aby przyspieszyć zieloną transformację i zmniejszyć zależność regionu od paliw kopalnych, EBI planuje zwiększyć finansowanie czystej energii i zmobilizować do 115 miliardów euro na inwestycje w efektywność energetyczną, odnawialne źródła energii, sieci, infrastrukturę ładowania i magazynowanie – powiedziała Lilyana Pavlova, wiceprezes EBI.

Jednak samo uznanie znaczenia innowacyjności i cyfryzacja to za mało. – Mniej firm w regionie CESEE inwestuje w aktywa niematerialne, jak badania i rozwój, oprogramowanie i szkolenia, niż w całej Unii Europejskiej. Niepewność i umiejętności, wraz z kosztami energii, to najistotniejsze długoterminowe bariery dla inwestycji – wskazała Debora Revoltella, główna ekonomistka EBI.