Podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Paweł Lewandowski przedstawił w Sejmie stan realizacji zobowiązań rządu w dziedzinie cyfryzacji, które złożono Komisji Europejskiej wraz z projektem Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

W KPO tzw. komponent C – transformacja cyfrowa – składa się z czterech obszarów, które zawierają 14 tzw. kamieni milowych (celów do realizacji w terminie) oraz 21 wskaźników, które mierzą, w jakim stopniu do końca 2026 roku owe cele będą zrealizowane. Na tę część planu rząd stara się o 12,5 mld zł w postaci grantów oraz 9,5 mld zł pożyczek.

Czytaj więcej

Krajowy Plan Odbudowy podbije PKB

– Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu w obszarach białych plam to trzy kamienie milowe. Jeden z nich jest w realizacji w terminie, a dwa są nieco opóźnione. Podniesienie poziomu i dostępności wykorzystania łączności przewodowej i bezprzewodowej na potrzeby społeczne i gospodarcze to łącznie cztery kamienie milowe. Dwa są w realizacji, jeden został zakończony w terminie, jeden jest opóźniony – mówił w środę Paweł Lewandowski, nie podając jednak szczegółów.

Te zawarł w tabeli przekazanej posłom z Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

Dotarliśmy do tego zestawienia. Jak się okazuje, przedstawia ono stan na… 21 października. Nie jest więc pewne, czy coś się od tamtej pory nie zmieniło.

Czytaj więcej

Krzysztof Adam Kowalczyk: Gospodarka czeka na ruch PiS

Pierwsze opóźnienie ma KPRM w przygotowaniu ram dla dofinansowania budowy sieci szybkiego internetu w tzw. białych obszarach „dostępu nowej generacji”. Zgodnie z wnioskiem do KE, dokument miał być gotowy w drugim kwartale tego roku.

Za zagrożony można przyjąć termin powstania ram narzędzi finansowych wspierających komercyjne inwestycje w budowę nowoczesnej sieci. Miały być one gotowe w tym kwartale, ale – jak wyjaśnia KPRM w tabeli – „treść programu zależy od warunków i wyników aukcji częstotliwości z zakresu 3,6 GHz, która nie została jeszcze ogłoszona”.

Drugi obszar cyfryzacji, który jako kraj chcemy finansować z KPO, to zwiększenie skali zastosowania rozwiązań cyfrowych w sferze społecznej i gospodarczej. Tu opóźnione jest przyjęcie Programu Rozwoju Kompetencji Cyfrowych (miało nastąpić w trzecim kwartale, a teraz wskazuje się na czwarty).

Z kolei w obszarze cyberbezpieczeństwa formalnie opóźniony jest jeden z czterech z czterech kamieni milowych. Chodzi o wybór projektu nowoczesnej chmury obliczeniowej.

– Projekt leży w KE i nie jesteśmy za to odpowiedzialni – powiedział podsekretarz stanu w KPRM.