Falkowski to wieloletni radny Brwinowa, a także zastępca burmistrza warszawskiej Pragi-Północ. W latach 2018-2020 był prezesem Agencji Mienia Wojskowego. Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył m.in. także studia podyplomowe w zakresie cyberbezpieczeństwa na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Falkowski w zarządzie Poczty poprzedniej kadencji był wiceprezesem odpowiedzialnym za infrastrukturę.

Czytaj więcej

Tomasz Zdzikot odchodzi z Poczty Polskiej i dołącza do zarządu KGHM

Tomasz Zdzikot odszedł z PP, by dołączyć do zarządu innej państwowej spółki - KGHM, gdzie został wiceprezesem. Z początkiem września Rada Nadzorcza PP powołała już członków zarządu na kolejną kadencję. W praktyce pozostawiono dotychczasowy zarząd: Wiesław Włodek odpowiada za usługi koncesjonowane i filatelistykę, zaś Mateusz Wodejko kieruje finansami grupy. Wcześniej w wyborach wśród pracowników na ich reprezentanta wybrano – po raz kolejny – Andrzeja Bodzionego z „Solidarności”.