Grupa Azoty zanotowała w pierwszym kwartale prawie 2,48 mld zł skonsolidowanych przychodów oraz 307 mln zł czystego zarobku. W stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku sprzedaż spadła o 12,7 proc. a zysk netto wzrósł o 0,4 proc. Ponadto oba wyniki okazały się nieco słabsze od oczekiwanych przez giełdowych analityków.

Koncern istotne spadki przychodów zanotował w trzech podstawowych segmentach prowadzonej działalności, a wiec w nawozach, tworzywach i chemii. Jednie w energetyce zanotowano zwyżkę. Pod względem zysku operacyjnego mocny wzrost zanotowano w segmencie chemii. Niemal bez zmian pozostał zarobek w obszarze nawozów. W pozostałych dwóch segmentach zanotowano pogorszenie zysków.

Z kolei w ujęciu geograficznym spadki wpływów zanotowano na czterech największych, wyodrębnionych w sprawozdaniu przez grupę rynkach, czyli w Polsce, Niemczech, pozostałych krajach UE oraz krajach azjatyckich. Zwyżka sprzedaży nastąpiła jednie w Afryce.

W skład Grupy Azoty wchodzą dwie inne spółki giełdowe, czyli Zakłady Azotowe „Puławy" oraz Zakłady Chemiczne Police. Pierwsza z nich w pierwszym kwartale zanotowała 951,5 mln zł przychodów oraz 161,1 mln zł czystego zarobku. Oba wyniki były słabsze od osiągniętych rok wcześniej oraz od oczekiwań analityków.

Z kolei Zakłady Chemiczne Police wypracowały 686,5 mln zł przychodów oraz 68,2 mln zł czystego zarobku. Mimo, że w stosunku do pierwszego kwartału 2015 r. sprzedaż spadła, to grupa zanotowała istotny wzrost zysku netto. Czysty zarobek był również znacznie lepszy od oczekiwanego przez specjalistów.