Rada nadzorcza Ciechu zatwierdziła przyjętą przez zarząd spółki „Strategię Korporacyjną 2022-2024”. W dokumencie tym założono kontynuację budowy nowoczesnej i konkurencyjnej grupy chemicznej o zasięgu globalnym. Strategia przewiduje dalsze zwiększanie potencjału osiąganych przepływów operacyjnych w celu regularnego wypłacania dywidendy, możliwość akwizycji w obrębie podstawowych biznesów, a także dalszą transformację grupy dzięki procesom digitalizacji i innowacji. W 2024 r. grupa chce wypracować znormalizowany zysk EBITDA (oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych) w przedziale 870-930 mln zł, co oznacza jego wzrost w stosunku do osiągniętego w 2021 r. o 20-28 proc.

Ciech zakłada, że w okresie obowiązywania nowej strategii jego skumulowane wolne przepływy pieniężne wyniosą 580-680 mln zł, a inwestycje oscylować będą w przedziale 400-450 mln zł rocznie. Niezależnie od tego planowane są akwizycje. Mogą one dotyczyć obszarów tożsamych z działalnością obecnych głównych biznesów grupy. Spółka jest zainteresowana przejęciami średnich i dużych podmiotów, w dobrej kondycji finansowej i działających na rynkach rozwiniętych. Dzięki temu Ciech chce umocnić swoją pozycję konkurencyjną oraz dokonać dywersyfikacji działalności pod względem przychodowym, produktowym i geograficznym.

„Fundament wypracowany w ciągu ostatnich lat pozwala nam na dalsze zwiększanie efektywności, wzmocnienie kultury organizacyjnej, zwiększenie komponentu innowacyjności w działaniach grupy, a także maksymalne wykorzystanie efektów potencjalnych akwizycji. Mimo wyzwań, które identyfikujemy w najnowszej strategii, naszym celem jest stałe generowanie dywidendy dla akcjonariuszy i to niezależnie od tego, czy będziemy rozwijać się organicznie, czy poprzez akwizycje” - mówi cytowany w komunikacie prasowym Dawid Jakubowicz, prezes Ciechu.

Chemiczna grupa opublikowała też wyniki finansowe za I kwartał. W tym czasie wypracowała 1,24 mld zł przychodów, 229 mln zł znormalizowanego zysku EBITDA i 104 mln zł zysku netto. Tym samym w ujęciu rok do roku sprzedaż zwyżkowała o 44 proc., a EBITDA o 3 proc. Za to zysk netto spadł o 43,4 proc.

Dobre wyniki osiągnięto zwłaszcza kluczowych biznesach sody kalcynowanej i oczyszczonej, gdzie drożejące surowce znalazły odzwierciedlenie w rosnących cenach oferowanych produktów. Osiągnięte w tych obszarach przychody zwyżkowały odpowiednio o 50 i 20 proc. Co więcej na rynku utrzymuje się wysoki popyt, na który wojna w Ukrainie nie miała znaczącego wpływu. W przypadku biznesu soli przychody poprawiono o ponad 20 proc. do czego przyczyniła się wyższa sprzedaż soli i tabletek solnych na rynkach Europy Zachodniej. Dobre wyniki wypracowano też w obszarach agro i krzemiany. Jedynie w biznesie pianek doszło do niewielkiego spowolnienia na rynku meblarskim, co miało wpływ na wyniki zależnej firmy Ciech Pianki.

„Mimo wzrostu cen surowców potrzebnych do produkcji sody, soli czy krzemianów, dzięki wysiłkowi zespołów sprzedaży zachowujemy stabilną marżę. W biznesie agro spodziewamy się dalszego utrzymania dwucyfrowej dynamiki wzrostu wyników w 2022 r. oraz dalszej ekspansji geograficznej i produktowej” - twierdzi Jakubowicz.