Jeżeli jednak korzystasz z urządzeń Apple docenisz AirPrint. Jest to technologia za pomocą urządzeń wyposażonych w systemy iOS oraz OS X, bez konieczności instalacji dodatkowych aplikacji czy sterowników. Użytkownicy mogą wykorzystywać wydruk bezsterownikowy na urządzeniach wielofunkcyjnych i drukarkach Kyocera znajdujących się w tej samej sieci.

Artykuł powstał we współpracy z:

 oraz