Spółki zajmujące się przetwórstwem odpadów mają duże szanse na dalszą poprawę wyników finansowych, mimo że te w wielu przypadkach były w ubiegłym roku rekordowe. Sprzyja im m.in. polityka Unii Europejskiej, coraz bardziej ukierunkowana na ochronę środowiska. Wspólnotowe regulacje znajdują też odzwierciedlenie w krajowych przepisach. Ponadto nie do przecenienia jest rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa, a co za tym idzie, presja na właściwe zachowania decydentów.

O sprzyjającym otoczeniu legislacyjnym mówi Przemysław Weremczuk, prezes Geotransu – firmy zajmującej się gospodarką odpadową. Chodzi m.in. o przepisy, których celem jest ograniczenie szarej strefy w branży, co przekłada się na wzrost liczby przetargów. – Ponadto, należy wskazać na utrzymujący się od kilku lat wzrost cen odbioru i przetwarzania odpadów. W naszej ocenie ten pozytywny dla spółki trend będzie się w kolejnych latach nasilać – twierdzi Weremczuk.

Również Wiktor Mokrzycki, wiceprezes Mo-Bruku, dostrzega znaczący potencjał do dalszych wzrostów w branży. Mówi też o planowanych przejęciach, szczególnie na północy kraju. – Firma jest zainteresowana zakładami działającymi w obszarze stabilizacji odpadów nieorganicznych oraz spalarniami odpadów niebezpiecznych i medycznych – informuje Mokrzycki.

Największym w regionie podmiotem zajmującym się zagospodarowywaniem zużytych opon jest Grupa Recykl. – Nie publikujemy prognoz wyników, ale poprawa naszych rezultatów wobec 2020 roku nie jest wykluczona. Grupie i jej wynikom sprzyja solidna pozycja konkurencyjna w regionie, rozwój nowych inicjatyw – komercjalizacja innowacyjnych produktów i korzystne trendy rynkowe w obszarze zagospodarowania odpadów – przekonuje Maciej Jasiewicz, wiceprezes Grupy Recykl.

Wysoka dostępność stłuczki szklanej powinna sprzyjać działalności grupy Krynicki Recykling. – Obecnie dostępność szkła z selektywnej zbiórki jest na tyle duża, że możemy nie tylko kupować lepszej jakości stłuczkę, ale również, przy dobrej rentowności, pokrywać wyższe koszty transportu produktów kolorowych poza granice naszego kraju. Dobra jakość szkła wejściowego oraz zbilansowanie kolorystyki pozwalają nam uzyskać bardzo duże oszczędności na kosztach materiałów oraz całej logistyki – uważa Adam Krynicki, prezes spółki.