Ranking szpitali docenia jednostki publiczne, które wykazują się wysoką jakością opieki medycznej, a jednocześnie mają dobre wyniki finansowe. Przygotowany przez spółkę Magellan, ocenia placówki medyczne pod kątem efektywności aktywów, rentowności sprzedaży i dynamiki kontraktu z NFZ. Parametry zostały dobrane tak, aby obrazowały efektywność zarządzania szpitalem. Jednostki podzielono na trzy grupy ze względu na wartość kontraktu zawartego z NFZ: do 29 mln zł, pomiędzy 30 a 69 mln zł oraz powyżej 70 mln zł.

Celem rankingu jest także zdefiniowanie najlepszych praktyk, które mogą być benchmarkiem w poszczególnych kategoriach, oraz ich porównanie z rynkiem. Promuje on również menedżerów, którzy znaleźli receptę na skuteczne zarządzanie w sektorze szpitalnym. Weryfikacji danych finansowych zawartych w rankingu szpitali publicznych dokonała firma doradcza Deloitte.

– Źródłem sukcesu jest ciągły rozwój i zespół zbudowany wokół sprawnego menedżera. Jak wynika z zestawienia, pomimo problemów finansowych rynku ochrony zdrowia wysoka jakość i sposób zarządzania pozwalają odnieść sukces ekonomiczny. Dla szpitali o gorszych wynikach ranking to także szansa na korzystanie z doświadczeń najlepszych jednostek – komentował wyniki ubiegłorocznego zestawienia Urban Kielichowski, członek zarządu Magellan SA.

W 2016 r. w kategorii małych szpitali, z kontraktem do 29 mln zł, najlepiej poradził sobie Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy. W zestawieniu jednostka uzyskała 51 pkt na 60 możliwych. Skutecznym pomysłem na zarządzanie wykazał się również Szpital Powiatowy w Zawierciu, lider kategorii szpitali średnich, z kontraktem pomiędzy 30 a 69 mln zł (53 pkt na 60 możliwych). Najwięcej punktów w rankingu (60 na 60 możliwych) zdobył Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu, lider w kategorii szpitali dużych, z kontraktem powyżej 70 mln zł.