Analitycy DM BOŚ pozytywnie wypowiadają się na temat planowanej fuzji producentów maszyn górniczych oraz związanej z nią emisji akcji. - Uważamy, że proponowana przez Famur transakcja wymiany akcji, w której parytet nie powinien zaskoczyć inwestorów, jest uczciwa z perspektywy akcjonariuszy mniejszościowych Kopeksu – twierdzi Łukasz Prokopiuk, analityk DM BOŚ. Podkreśla, że Famur posiada dokładny plan fuzji i zagospodarowania połączonych aktywów. W jego ocenie planowane przeniesienie aktywów części maszynowej Kopeksu do Famuru jest dobrą okazją dla akcjonariuszy mniejszościowych Kopeksu do wymiany swoich akcji na akcje Famuru, tym bardziej że wizja biznesowa tej drugiej spółki wydaje się pozytywna.

- Inwestorzy powinni traktować planowaną emisję akcji o wartości 400 mln zł raczej jako okazję niż warunek fuzji. Uważamy, że przyszła emisja (przyspieszone budowanie książki popytu wśród inwestorów przeprowadzi TDJ, następnie Famur wyemituje akcje o podobnej wartości bezpośrednio dla TDJ bez przygotowania prospektu emisyjnego) daje Famurowi szansę na szybką i znaczącą poprawę free floatu i wejście w skład ważnych indeksów opartych na wielkości free floatu – przekonuje Prokopiuk.

Analityk z większym optymizmem podchodzi do perspektyw na eksportowych rynkach maszyn górniczych, co powinno przełożyć się na poprawę EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację) zarówno w segmencie podziemnym, jak i powierzchniowym. Według jego prognoz długoterminowych Famur jest w stanie wygenerować 600 mln zł EBITDA, z czego 50 mln zł to udział części usługowej Kopexu (związanej głównie z działalnością Przedsiębiorstwa Budowy Szybów), a 200 mln zł to udział części maszynowej Kopexu (skonsolidowanej przez Famur po przeniesieniu aktywów).