Spółki z Grupy Ciech, Ciech Soda Deutschland i Ciech Energy Deutschland GmbH sprzedały 655.390 jednostek uprawnień do emisji CO2, pochodzących z darmowej alokacji oraz wcześniej zakupionych z rynku. – Równocześnie spółki zależne zawarły umowy zabezpieczające zakup 655.390 jednostek uprawnień do emisji CO2 na rynku terminowym, z terminem rozliczenia w kwietniu 2022 r. oraz w kwietniu 2023 r. Terminy rozliczenia zabezpieczenia przypadają przed terminem, kiedy wymagane jest umorzenie jednostek w ilości odpowiadającej emisjom CO2 zrealizowanym za odpowiednio rok 2021 oraz 2022 – czytamy w komunikacie.

Transakcja ma wpływ na wzrost poziomu gotówki w spółkach zależnych Ciechu oraz obniżenie skonsolidowanego długu netto grupy o ok. 238 mln zł, liczonego na dzień 31 grudnia 2021 r.

– Transakcja ma nieistotny wpływ na EBITDA, ograniczony do różnicy pomiędzy ceną sprzedaży jednostek EUA a ceną odkupu jednostek CO2, tj. ok. 2 mln zł i nie ma wpływu na zmianę ekspozycji netto Grupy Ciech na ryzyko rynkowe związane z wahaniami ceny jednostek uprawnień do emisji CO2 – podkreśla spółka w komunikacie giełdowym.

Koncern przekazał, że głównym celem transakcji było pozyskanie środków finansowych, które w krótkim terminie poprawiają płynność i obniżają koszty finansowania w grupie.- Środki pozyskane z transakcji będą przeznaczone m.in. na redukcję wykorzystania źródeł finansowania krótkoterminowego (kredyty w rachunku bieżącym, faktoring) o wyższym koszcie finansowania - czytamy w komunikacie.