Jak wynika z ogłoszenia opublikowanego w Pracuj.pl, kierownik rozwoju biznesu 5G i kosmos będzie m.in. trzymała pieczę nad biznesową częścią tego obszaru, ma zaproponować nowe modele biznesowe dot. 5G i kosmosu oraz opracować model funkcjonowania klastra kosmicznego i innych form kooperacji dot. 5G.

Wymagania dla potencjalnego kandydata to m.in. znajomość rynku telekomunikacyjnego i kosmicznego oraz własna wizja ich rozwoju w perspektywie 10-15 lat, doświadczenie w uczestniczeniu w dużych projektach dotyczących wdrożenia nowych rozwiązań telekomunikacyjnych lub kosmicznych czy doświadczenie w opracowywaniu długoterminowych planów działania (strategii). Trzeba też posiadać wykształcenie wyższe i znać język angielski.

Exatel oferuje umowę o pracę, pakiet świadczeń socjalnych i benefitów oraz elastyczne godziny pracy. Niestety nie podano jakie zarobki oferuje Exatel na tym stanowisku – pisze business Insider Polska.