DESA, spółka holdingowa, do której należy dom aukcyjny DESA Unicum oficjalnie potwierdziła dziś zamiar przeprowadzenia pierwotnej oferty publicznej (IPO) w Warszawie.

Jak podała IPO składać się będzie zarówno ze sprzedaży akcji istniejących, należących do głównych akcjonariuszy, jak i nowo emitowanych walorów. Z emisji akcji spółka chce pozyskać 85-95 mln zł (netto).  Pieniądze uzyskane z IPO DESA chce wydać przejęcia, które pomogą jej awansować w rankingu największych domów aukcyjnych oraz refinansowanie zakupów dzieł sztuki.

Czytaj więcej

Pierwsza praca NFT na aukcji w Polsce na… telewizorze The Frame

- Nasza strategia nastawiona jest na dalszy dynamiczny wzrost. Chcemy by DESA Unicum uzyskała w perspektywie najbliższych lat pozycję jednego z pięciu największych domów aukcyjnych w Europie pod względem obrotów. Zamierzamy kontynuować szybki wzrost organiczny oraz rozwijać działalność poza granicami Polski, poprzez akwizycje podmiotów o profilu działalności zbliżonym do Grupy. Ogłoszony dziś zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji jest kamieniem milowym w historii spółki – pozyskanie środków z IPO pozwoli nam na przyspieszenie realizacji strategii rozwoju i wykorzystanie możliwości jakie stwarza rosnący rynek obrotu dziełami sztuki w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej – mówi cytowany w komunikacie prasowym Juliusz Windorbski, prezes DESA.

„Wpływy netto z Oferty zostaną przeznaczone na sfinansowanie realizacji strategii rozwoju Spółki, w tym przede wszystkim przejęcia podmiotów mających wiodącą pozycję na rynku handlu dziełami sztuki w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, generujących EBITDA w przedziale 5-15 mln zł, charakteryzujących się stałym wzrostem przychodów oraz o profilu działalności zbliżonym do Grupy oraz na finansowanie i refinansowanie zakupów dzieł sztuki w celu dalszej budowy portfela Keil Art.” – podała DESA.

Czytaj więcej

Debiutanci kują żelazo, póki gorące

„Zakłada się, że po przeprowadzeniu oferty spółkę i oferujących obowiązywać będzie umowa ograniczająca możliwość zbywania papierów wartościowych (tzw. umowa lock-up) w odniesieniu do posiadanych przez nich akcji” - dodano. Głównymi akcjonariuszami DESA są Juliusz Windorbski (poprzez Art Financial Services ma 67,2 proc. akcji) oraz cypryjska spółka Plio, do której należy 30 proc. walorów. 2,8 proc. papierów mają pracownicy i współpracownicy Grupy DESA. 

Spółka czeka jeszcze na zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz uzyskania stosownych zgód na dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na GPW. W sprzedaży akcji pośredniczyć będzie mBank.

W skład Grupy DESA wchodzą przede wszystkim DESA Unicum i spółka Keil Art, obracająca dziełami sztuki.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

Czytaj więcej

Wielki powrót pereł. Naprawdę wielki, noszą je też mężczyźni

DESA Unicum to lider wśród domów aukcyjnych w Polsce, z udziałami w obrotach wynoszącymi 51,6 proc. , którego historia sięga lat 50. XX wieku. W okresie od 2016 do 30 września 2021 r. na aukcjach DESA Unicum wylicytowano dzieła o wartości przekraczającej 700 mln zł. Na koniec 2020 roku DESA Unicum była 8. domem aukcyjnym w Europe i 13. na świecie . W 2020 roku DESA Unicum zorganizowała ok. 150 aukcji (stacjonarnych i online), podczas których wylicytowano obiekty o łącznej wartości blisko 200 mln zł.

Po trzech kwartałach 2021 r. Grupa DESA wykazała 48,9 mln ł przychodów (wzrost o 46,3 proc. rok do roku), 17,4 mln zł EBITDA (wzrost o 87 proc.) i 9,9 mln zł zysku netto (wzrost o 261 proc.). Przychody grupy rosły w latach 2018-2020 w ostatnich latach w tempie 29 proc. rocznie, za sprawą większej liczby aukcji i rosnącej wartości przedmiotów sprzedanych w ich czasie. Szybciej (51 proc. co roku) rósł wynik EBITDA.