System SENT już wkrótce obejmie również odpady. Ta zmiana, która jest efektem współpracy Krajowej Administracji Skarbowej z Ministerstwem Klimatu i Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, powinna ukrócić proceder tajemniczych transportów śmieci porzucanych na dzikich wysypiskach lub nielegalnie magazynowanych.

Pomoże w tym przekazany we wtorek do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. Przewidziane w nim zmiany zwiększą kontrolę importerów i przewoźników odpadów.

Czytaj więcej

Firmy rywalizują o surowiec z plastikowych butelek

Nowelizacja rozporządzenia, która ma wejść w życie z początkiem lutego 2022 roku, zakłada, że firmy zajmujące się transgranicznym handlem odpadami będą musiały rejestrować każdy ich przewóz poprzez elektroniczną platformę PUESC Ministerstwa Finansów. Przewoźnicy odpadów będą zaś zobowiązani do zgłaszania przewozów oraz uzupełnienia i aktualizacji informacji. Dodatkowo będą musieli przekazywać dane geolokalizacyjne transportów, których kierowcy będą zobowiązani do posiadania numeru referencyjnego oraz uruchomienia lokalizatora.

- W odniesieniu do odpadów objęcie ich systemem SENT, wpłynie na ograniczenie możliwości nielegalnego obrotu odpadami poprzez prewencyjne działanie kontroli realizowanych na podstawie ustawy SENT, a tym samym wpłynie na ograniczenie szarej strefy w tym zakresie - wyjaśnia w projekcie rozporządzenia Ministerstwo Finansów. W uzasadnieniu projektu resort zwraca uwagę, powołując się na raport Instytutu Jagiellońskiego, że wartość szarej strefy na rynku odpadów może sięgać nawet 6 miliardów złotych w skali roku przy szacunkowej wartości rynku na poziomie 15,3 mld PLN (za 2019 rok). MF przypomina również, że od stycznia 2018 r. do października 2021 r. Krajowa Administracja Skarbowa, Inspekcja Ochrony Środowiska, Straż Graniczna oraz Inspekcja Transportu Drogowego ujawniły około 400 przypadków nielegalnego przywozu do RP odpadów (z wyłączeniem odpadów pojazdów) z krajów trzecich o łącznej masie ok. 140 tysięcy Mg.

- Biorąc pod uwagę uśredniony koszt zagospodarowania odpadów (ok. 800 zł), straty Skarbu Państwa szacunkowo wyniosły nie mniej niż ok. 9 mln zł z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT nie licząc uszczerbku z tytułu innych podatków. Przy czym zaznaczyć należy, że z całą pewnością ilość odpadów przemieszczanych nielegalnie jest znacznie większa niż ujawniona- zaznacza MF przypominając, że nielegalny obrót odpadami ma charakter globalny i w wielu przypadkach organizowana jest przez zorganizowane grupy przestępcze o charakterze międzynarodowym.

Czytaj więcej

Czas pożegnać w końcu góry śmieci