Zmiana na tym stanowisku była tylko kwestią czasu. Nowego szefa poznamy najprawdopodobniej 19 sierpnia, na kiedy to zostało zwołane walne zgromadzenie akcjonariuszy z punktem zmiany w składzie zarządu.

27 czerwca WZA nie udzieliło Kochalskiemu absolutorium za wykonywanie obowiązków w 2007 r. Podczas głosowania wstrzymał się przedstawiciel Skarbu Państwa. MSP zapewniało, że nie ma konkretnych zastrzeżeń do pracy prezesa Ciechu, ale nie zdążyło jeszcze przeanalizować części dokumentów.

W ubiegłym tygodniu Mirosław Kochalski spotkał się z ministrem skarbu Aleksandrem Gradem. Były szef Ciechu powiedział „Rz” po spotkaniu, że było ono „rzeczowe i nakierowane na dobro spółki”. Po poniedziałkowym zebraniu rada nadzorcza spółki, także w większości reprezentująca Skarb Państwa, wystąpiła do zarządu o zwołanie WZA z punktem obrad dotyczącym zmian w składzie zarządu.

Skarb Państwa ma ponad 36 proc. akcji Ciechu, ale w praktyce na WZA ma zwykle ponad 60 proc. głosów.