Większość tej kwoty – 650 mln zł – zostanie przeznaczona na przygotowania do eksploatacji norweskiego złoża Sakrv, które już ma potwierdzone zasoby gazu. Uruchomienie wydobycia z tego pola zaplanowano na 2011 r.

Około 180 – 200 mln złotych będzie kosztować PGNiG przeprowadzenie badań sejsmicznych na terenach objętych koncesją w Egipcie i Libii oraz przygotowanie i próbne odwierty w ramach nowo nabytych koncesji w pobliżu Norwegii.

PGNiG w poniedziałek poinformował o zakupie za symboliczną kwotę 1 korony norweskiej pakietu 25 proc. udziałów w koncesji poszukiwawczej na szelfie norweskim. Partnerem jest amerykańska firma Nexen Exploration.

W styczniu polska firma dokonała podobnej transakcji – została udziałowcem w innej koncesji i współpracować będzie z norweskim koncernem StatoilHydro. Pierwszy próbny odwiert firmy planują jeszcze w tym roku, a jego koszty to ok. 80 mln dolarów, z czego PGNiG pokryje 30 proc.