Finalizacja transakcji nastąpi po wydaniu zgody przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup działek o charakterze rolnym i leśnym oraz po przeniesieniu na nabywcę koncesji i uregulowaniu praw do komercyjnego korzystania z informacji geologicznych przez PG Silesia. Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia ofertę kupna Ruchu Silesia złożyło w październiku ubiegłego roku. Kopalnia znajduje się około 30 km od granicy z Czechami. Złoża przemysłowe węgla kamiennego (do głębokości 1000 metrów) wynoszą około 100 mln ton.

- Jesteśmy zadowoleni, że transakcja powoli się finalizuje - powiedział Jacek Korski, wiceprezes zarządu Kompanii Węglowej. - Nie obawiamy się konkurencji nowego podmiotu. Będziemy z uwagą przyglądać się nowym rozwiązaniom zaproponowanym przez inwestora strategicznego spółki PG Silesia.

- Na najnowocześniejsze technologie wydobywcze i ogólną modernizację kopalni planujemy wydać setki milionów polskich złotych - powiedział Tomas David, dyrektor ds. rozwoju sektora energetycznego w grupie kapitałowej Energeticky A Prumyslovy Holding.

- Wierzę, że dzięki inwestycjom uda nam się utrzymać aktualny stan zatrudnienia w tej kopalni. W przyszłości planujemy tam dalszy rozwój, połączony z przyjęciami do pracy nowych górników. Energeticky A Prumyslovy Holding (EPH) to strategiczny inwestor w sektorze energetycznym. Do grupy należy ponad 20 przedsiębiorstw działających w branży produkcji energii elektrycznej i ciepła, handlu i dystrybucji energii elektrycznej oraz w przemyśle elektromaszynowym i instalacji elektro - energetycznych. Aktualnie EPH dysponuje źródłami o całkowitej mocy znamionowej 330 MWe i nadal konturuje pomyślnie realizację cele, jakim jest zwiększenie do 2012 roku całkowitej mocy znamionowej dostępnych źródeł energetycznych do poziomu około 1000 MWe.

W Kompanii Węglowej pracuje ponad 62 tysiące osób. To największa firma wydobywająca węgiel energetyczny w Unii Europejskiej. W jej skład wchodzi 15 kopalń.