Wśród 150 dużych firm Poczta Polska zwyciężyła w rankingu na najbardziej znanego pracodawcę - wskazało na nią 79 procent pytanych.

Poczta Polska jest zresztą największym pracodawcą na naszym rynku - pracuje w niej prawie tysiąc osób. Według stanu na koniec grudnia ub.r zatrudnienie łącznie w Poczcie Polskiej wynosiło w osobach 99 961, a w etatach 96 061,18. Te liczby będą jednak maleć, bo od kilku lat poczta zwalnia pracowników w ramach restrukturyzacji, której celem jest obniżenie kosztów pracowniczych, które w firmach usługowych zwykle stanowią znaczną część kosztów. W poczcie stanowią ponad 70 proc. kosztów spółki.

W latach 2009-2010 w ramach zwolnień grupowych z poczty odeszło 2 667 pracowników. W tym roku zwolnienia dotyczyć będą maksymalnie 4 900 pracowników. Stracą oni pracę prawdopodobnie do października. Do 2015 r. poczta chce zwolnić nawet 8 tys. ludzi.