Wypowiedzenie nabierze mocy 1 czerwca 2011r.

- Zgodnie z zapowiedzią złożoną w trakcie Walnego Zebrania Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, podczas którego zostałem wybrany na stanowisko przewodniczącego regionalnych struktur związku, rezygnuję z kierowania górniczą Solidarnością - powiedział Dominik Kolorz. - Odpowiedzialne pełnienie tych dwóch funkcji jednocześnie, na dłuższą

metę jest po prostu fizyczne niemożliwe - dodał.

- Górnictwo to dla mnie połowa życia i zawsze będę się z nim czuł mocno związany. Jestem przekonany, że moja współpraca z nowym szefem górniczej Solidarności będzie się układała tak dobrze, jak współpraca z Piotrem Dudą w czasie, kiedy to on kierował Śląsko-Dąbrowską Solidarnością, a ja byłem szef górniczych struktur związku - mówi Kolorz.

21 czerwca odbędzie się w Katowicach Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego. Podczas zebrania przeprowadzone zostaną wybory nowego przewodniczącego górniczej Solidarności. Kandydatem na to stanowisko jest dotychczasowy zastępca Dominika Kolorza, a zarazem szef Solidarności w Kompanii Węglowej Jarosław Grzesik.