Z badaniu koniunktury NBP, gdzie szefowie firm oceniali to co działo się w trzecim kwartale i przedstawiają perspektywy sytuacji pod koniec roku, wynika, że kondycja firm była relatywnie dobra, ale rośnie niepewność o wielkość rynku pod koniec roku. Z danych NBP wynika, że najmniej przewidywalne jest otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw.

Osłabienie koniunktury jest różnie oceniane w zależności od branży. W przetwórstwie przemysłowym spadki koncentrują wśród producentów trwałych dóbr konsumpcyjnych oraz energetycznych; w zamówieniach – producenci dóbr inwestycyjnych; natomiast w produkcji – producenci półproduktów oraz dóbr energetycznych.  W pozostałych branżach nastroje są spokojniejsze.

Słaby złoty spowodował zmiany w wysokościach marż. Rosną eksporterów, spadają producentów krajowych oraz importerów. Kurs złotego przestał praktycznie być barierą rozwoju dla eksporterów, ale przyznają oni, że problemy stwarzają wahania waluty. W ich efekcie muszą oni tworzyć rezerwy i zabezpieczenia. Od dwóch kwartałów relatywnie najlepsze wyniki dotyczące produkcji i popytu notują eksporterzy niewyspecjalizowani, a więc tacy, którzy dywersyfikują zagraniczne rynki zbytu.

Gorsze niż kwartał i rok temu są także perspektywy zmian na rynku pracy. W IV kw. więcej firm planuje redukcje etatów niż zwiększenie zatrudnienia. Wzrost przewidują jedynie przedsiębiorstwa wytwarzające dobra inwestycyjne. Najgłębszy spadek spodziewany jest w firmach specjalizujących się w produkcji dóbr konsumpcyjnych i transportowych. O stabilizacji mówią firmy handlowe i usługowe.

Niewiele przedsiębiorstw (niespełna 9 proc) przewiduje podwyżki, w większości nieznacznie powyżej inflacji ( czyli do 5 proc). Ale z badania wynika też, że podobny procent firm myśli o redukcjach wynagrodzenia. I choć średnia wysokość redukcji płac będzie większa niż podwyżek, to w efekcie płace w firmach, które dokonają zmian wynagrodzeń (podwyżek bądź redukcji) zwiększą się średnio o 3,1 proc.

Firmy wciąż wstrzymują się z rozpoczynaniem nowych inwestycji. Pozycje wyczekującą obrały głównie przedsiębiorstwa sektora MSP, budowlane, bądź prowadzące działalność sklasyfikowaną jako pozostała działalność usługowa. Lepiej prezentuje się zaś sytuacja w przedsiębiorstwach dużych, zwłaszcza w firmach energetycznych.

W III kw. w sektorze przedsiębiorstw widoczna była lekka poprawa płynności i niewielka poprawa terminowości obsługi zadłużenia kredytowego i zadłużenia pozabankowego. Sytuacja pozostała zróżnicowana. Firmy najmniejsze, budowlane produkujące  wyłącznie na rynek krajowy pogorszyły swoją zdolność do obsługi obu rodzajów zobowiązań. Duże przedsiębiorstwa i firmy energetyczne miały najlepszą sytuację płynnościową.

Szefowie firm rzadziej niż w poprzednich kwartałach spodziewają się wzrostu  cen surowców i materiałów. Tym samym zmniejszyły się prognozy wzrostu własnych cen.