Eksploatację cienkiego pokładu węgla prowadzi tam kompleks strugowy zakupiony przez spółkę w 2010 roku od firmy Bucyrus (kosztował ok. 150 mln zł). Urządzenie to osiągnęło w ubiegłym roku rekordowy w światowej skali poziom 16,8 tys. ton urobku na dobę. Po modernizacji kompleks strugowy został zainstalowany w Stefanowie. Ściana, która jest nim eksploatowana ma długość 305 m i wybieg 5070 m. Po fazie rozruchu i optymalizacji parametrów poszczególnych urządzeń spółka osiągnęła oczekiwany poziom średniego dobowego wydobycia 10 tys. ton węgla na dobę. Niedawno prezes Bogdanki Mirosław Taras mówił w rozmowie z „Rz", iż ma nadzieję, że strug na kolejnych etapach osiągnie ubiegłoroczny poziom wydobycia. Dodatkowo spółka zakupiła drugą tego typu maszynę, która zacznie działać w 2012 r.

Inwestycja w rozbudowę istniejącej i budowę nowej infrastruktury zmierzającej do uruchomienia wydobycia w polu Stefanów to kluczowe zadanie w realizacji strategii spółki zmierzającej do podwojenia zdolności produkcyjnych węgla z 5,8 mln w 2010 r.  do 11,5 mln ton węgla rocznie na koniec  2013 roku. Tym samym spółka zamierza zwiększyć swoje udziały w rynku węgla energetycznego w Polsce z obecnych ok. 7,5 proc. do ponad 15 proc. Na realizację celów inwestycyjnych przeznaczono środki które sięgały 370 mln zł. w 2009 roku i 678 mln zł w 2010 r.

Planowane nakłady na 2011 r. powinny osiągnąć poziom zbliżony do roku ubiegłego. 9 listopada Bogdanka ogłosi wyniki finansowe za trzy kwartały. Analitycy prognozują, że w samym trzecim kwartale przychody lubelskiej kopalni mogły wynieść 275-280 mln zł, a zysk netto 25-31 mln zł.