Wprawdzie wielkość przekroczenia limitu z każdym miesiącem nieznacznie maleje, ale  - jeżeli dotychczasowa dynamika skupu mleka utrzyma się do końca tego sezonu - to przekroczenie kwoty krajowej dostaw może wynieść ok. 1,5 proc. – ostrzega ARR.

Od kwietnia do grudnia grudzień 2012 r. skupiono w Polsce niemal 7,46 mld kg mleka po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu, czyli o 4,5 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku kwotowego. Szacunkowy stopień wykorzystania kwoty krajowej dostaw wynosi 76,15 proc.

W grudniu 2012 r. firmy skupiły ok. 780,3 mln kg surowca, czyli o 5 proc. więcej niż w listopadzie 2012 r., ale o 0,5 proc. mniej niż przed rokiem.

Komisja Europejska nie zgodziła się na dokonanie na szczeblu krajowym konwersji niewykorzystanej kwoty sprzedaży bezpośredniej na kwotę dostaw, o którą  resort rolnictwa wystąpił  5 listopada 2012 r. ARR  przypomina producentom mleka, że istnieje możliwość powiększenia indywidualnych kwot mlecznych poprzez wzięcie w używanie – do dnia 31 stycznia  lub zakup - do dnia 28 lutego, dodatkowych kwot od innych producentów mleka. „Możliwość ta może zostać wykorzystana przez producentów celem uniknięcia ewentualnego przekroczenia ich indywidualnych kwot mlecznych i obowiązku zapłacenia kary za nadprodukcję" – tłumaczy Agencja.

Od wejścia Polski do UE tylko raz, w roku 2005/2006, nasi rolnicy przekroczyli kwotę. Polska zapłaciła wówczas 64,4 mln euro kary. ARR zaznacza, że jest za wcześnie, aby powiedzieć, ilu – z niemal 150 tys. dostawców hurtowych – grożą kary i ile zapłacą tym razem.