Na surowcowym rynku może się szykować kilka zmian właścicielskich. Oprócz aktywów New World Resources na celowniku znalazła się również koksownia Nowa w Częstochowie należąca do grupy Zarmen. Interesuje się nią Węglokoks – wynika z informacji „Rz".

Według naszych szacunków wartość należącej do NWR czeskiej koksowni Svoboda to 25–40 mln euro (100–160 mln zł). Zakład ma zdolność produkcyjną ok. 800 tys. ton w skali roku.

Trudno zaś oszacować wartość kopalni Paskov, której rezerwy wynoszą 23,1 mln ton węgla koksowego, oraz bazy do produkcji stali (roczna produkcja węgla ok. 1 mln ton). Z kolei koksownia Nowa produkująca ok. 400 tys. ton koksu rocznie może być warta ok. 100 mln zł.

NWR bada grunt

„NWR rozpoczął proces zbywania swojej koksowniczej spółki zależnej i prowadzi serię testów, mających na celu sprawdzenie opłacalności w celu zidentyfikowania kopalni lub części poszczególnych kopalni w swojej górniczej spółce zależnej OKD, które mogłyby być zbyte lub których działalność mogłaby być zawieszona", czytamy w stanowisku spółki przesłanym do „Rz". „Proces cały czas trwa. Spółka pozostaje w dialogu z potencjalnymi nabywcami. Nie podjęto jednak jeszcze żadnych decyzji w odniesieniu do tych aktywów. NWR poinformuje rynek we właściwym czasie o postępie tych działań".

Naturalnym kandydatem do przejęcia aktywów NWR wydaje się Jastrzębska Spółka Węglowa, która jest największym w UE producentem węgla koksowego, a w skład jej grupy kapitałowej wchodzą także koksownie: Kombinat Koksochemiczny Zabrze, wałbrzyska Victoria oraz Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej.

– Jeśli będą jakieś interesujące aktywa górnicze NWR do sprzedaży, JSW na pewno zbada taką możliwość. Aktualna aktywność NWR w tym zakresie na rynku nie będzie przez nas komentowana – powiedział „Rz" Tomasz Siemieniec z zespołu komunikacji i promocji JSW.

– W pewnym sensie koksownia odlewnicza pasowałaby do portfela JSW. Obecnie JSW produkuje głównie koks wielkopiecowy, ale obawiam się o ryzyka związane z przejęciem oraz poukładaniem biznesu w grupie. Chodzi między innymi o odległość od spółki – mówi nam Krzysztof Zarychta, analityk DM BDM.

– Wzmocnienie pozycji w koksie na rynku europejskim poprawiłoby konkurencyjność JSW, co mogłoby mieć bezpośrednie pozytywne przełożenie na osiągane ceny. Takie okazje jak duża koksownia na sprzedaż zdarzają się relatywnie rzadko na normalnym rynku, więc spółka w normalnych warunkach rynkowych powinna skorzystać z nadarzającej się okazji – wskazuje Paweł Puchalski, szef działu analiz w DM BZ WBK.

– Jednakże JSW, dokonując takiej transakcji, de facto założyłaby się z rynkiem: z jednej strony okazji nie będzie przy rychłym odbiciu makroekonomicznym, ale z drugiej strony może być ich wiele przy kontynuacji obecnych trendów spowolnienia – dodaje Puchalski.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

Co zrobi Węglokoks

Nie jest tajemnicą, że swą grupę kapitałową chce wciąż powiększać szykujący się do debiutu na warszawskiej giełdzie eksporter czarnego złota – Węglokoks (w jego portfelu są już między innymi Huta Łabędy czy Zakład Wzbogacania Węgla Julian).

W maju szef Węglokoksu Jerzy Podsiadło potwierdził „Rz", że debiut spółki (oferta szacowana na ok. 0,5 mld zł) może zostać przesunięty na rok przyszły (plany resortu skarbu zakładały drugą połowę tego roku).

Jak twierdzą nasi rozmówcy z branży, także Węglokoks przygląda się aktywom NWR. Doradcy tej ostatniej spółki zwrócili się z propozycją przejęcia Svobody nie tylko do JSW, ale także do Węglokoksu, po tym, jak dowiedzieli się, że ten jest zainteresowany częstochowską koksownią Nowa (obecny właściciel, Zarmen, nie odpowiedział nam, czy zakład jest przeznaczony do sprzedaży).

– Węglokoks, zgodnie z przyjętą strategią rozwoju, jest zainteresowany budowaniem i wzmacnianiem grupy kapitałowej poprzez kolejne akwizycje – powiedział „Rz" prezes Podsiadło.

– Chcemy inwestować w te obszary działalności, które są nawzajem powiązane i się wspierają, czyli niosą potencjał synergii. Obserwujemy uważnie rynek, analizujemy nowe obszary biznesowe, dzięki którym moglibyśmy rozwijać grupę. Jest rzeczą oczywistą, że nie możemy podawać nazw firm, które leżą w kręgu naszych zainteresowań – tłumaczy Podsiadło.

I dodaje, że Węglokoks nie prowadzi żadnych rozmów dotyczących przejęcia koksowni Svoboda.

Poważni gracze

Kapitalizacja Jastrzębskiej Spółki Węglowej po ostatnich spadkach kursu wynosi obecnie ok. 7,7 mld zł. Z kolei giełdowa wycena New World Resources to niespełna 1 mld zł. Planujący giełdowy debiut Węglokoks to z kolei firma, której wartość według „Rz" wynosi obecnie ok. 1,5 mld zł. Czy JSW i Węglokoks stać na przejęcia? Ten ostatni będzie się pozbywał gotówki przed debiutem, z kolei JSW jeszcze kilka miesięcy temu miała na kontach nawet 2 mld zł. Spółki te mimo trudnej sytuacji na rynku czarnego złota nie są więc teraz w najgorszej sytuacji, dlatego ich zainteresowanie potencjalnymi akwizycjami nie powinno dziwić.